Odvolaný ředitel galerie Fajt požaduje po ministru kultury omluvu

21. května 2019·Zprávy·Lukáš Vaněk

Zdroj: ČTK

Bývalý ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt požaduje po ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) omluvu za údajně nepravdivé a zavádějící informace, které zveřejnilo ministerstvo kultury ve spojení s Fajtovým odvoláním. Vyplývá to z dopisu Fajtova advokáta ministerstvu kultury. ČTK má jeho plné znění k dispozici. Pokud tak ministerstvo neučiní, obrátí se na soud. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

Staněk Fajta spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc odvolal v polovině dubna s odkazem na významná pochybení v hospodářské činnosti institucí, které spravovali. U Fajta kritizoval zejména autorskou smlouvu na více než milion korun, které si tehdejší ředitel vyplatil za kurátorskou práci na výstavách a expozicích.

Podle Fajtova advokáta Františka Vyskočila se veškeré důvody pro odvolání buď opírají o nepravdy, nebo “pravdivý skutkový základ komolí a vyvozují z něj nedovolené hodnotové soudy”. “Následkem takového jednání je hrubý zásah do cti klienta (Fajta), znevážení jeho jména a profesní reputace,” uvedl Vyskočil. Ministrovi také vytýká to, že Fajtovi nebyl dán prostor se k pochybením vyjádřit a uvést je na pravou míru. “Přímo jste ohrozil možnost klienta se dále realizovat a uplatnit ve své profesi, protože jste ho veřejně, a to s nejširším možným zásahem, označil za osobu, která se dopustila při výkonu své funkce hrubých pochybení, která vedla k nutnosti jej okamžitě odvolat,” uvedl v dopise. Staněk tím podle Vyskočila ohrozil Fajtovo postavení nejen ve společnosti a profesním prostředí v Česku, ale i v zahraničí, kde též působí.

Vyzývá proto Staňka i ministerstvo kultury, aby se zdrželi jakýchkoli výroků, které jsou nepravdivé či pravdu zkreslující a poškozují Fajtova práva. Nejpozději do sedmi dnů požaduje zveřejnění předepsané omluvy na webových stránkách ministerstva kultury. Pokud se Fajtovi morální satisfakce nedostane, je Vyskočil zmocněn postupovat v této věci soudní cestou. V případě, že by verbální útoky dále pokračovaly, bude Fajt bránit svoji čest cestou oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pomluvy. “Tento dopis vnímejte jako předžalobní výzvu,” uzavřel Vyskočil.

S odvoláním Fajta nesouhlasí zástupci kulturních institucí a umělci, sepsali petici za Staňkovo odvolání. Po vytrvalém tlaku především z kulturní sféry Staněk minulý týden oznámil, že k 31. květnu rezignuje. V rezignačním dopise pochybení odmítl, za svými kroky si stojí a hovoří o štvavé kampani.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články