Pojišťovny více platí za pracovní úrazy a nemoci z povolání

28. října 2018·Zprávy·Karolína Stránská

V Česku roste celkové pojistné plnění kvůli pracovním úrazům a nemocem z povolání, vyplývá z údajů pojišťoven. Zvedají se i finanční náhrady, takzvané renty, například Kooperativa vyplácí v průměru 18.000 korun měsíčně. Možné další navýšení vyplácených peněz lidem přináší nový zákoník práce, který začal platit letos v říjnu. Češi si v práci přivodí ročně desítky tisíc úrazů a nemocí.

“V Česku se výrazně změnila povaha nemocí z povolání. Zatímco před čtyřiceti lety vedly ve statistikách infekční nemoci, nyní jsou v čele žebříčku choroby plynoucí z přetěžování horních končetin. Následují infekční, kožní a respirační nemoci. Nejvíce vážných úrazů se stává ve zpracovatelském průmyslu. V přepočtu na 100.000 pojištěnců patří mezi nejrizikovější odvětví zemědělství, lesnictví i stavebnictví,” uvedl Lubomír Winkler ze společnosti Ardon Safety, která se zabývá snižováním úrazovosti v průmyslových firmách.

Pojišťovna Kooperativa uvedla, že každým rokem stoupá v průměru o tisícovku počet žádostí o odškodnění kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání. “Sílící trend se dá ilustrovat na rozdílu loňského roku, kdy jsme evidovali přes 53.000 případů, zatímco v roce 2014 jich bylo o 4000 méně. Loni jsme celkově vyplatili na pojistném plnění přes čtyři miliardy korun, v roce 2014 to bylo 3,1 miliardy. Více než polovina vyplaceného plnění šla loni na úhradu rent, což je finanční odškodnění, které zaměstnanci kompenzuje ušlý výdělek po pracovním úrazu s trvalými následky nebo kvůli nemoci z povolání,” uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Rostoucí sumu vypláceného pojistného plnění ze zákonného pojištění potvrzuje Česká pojišťovna. Podle mluvčí Ivany Buriánkové jde za poslední roky o pravidelný mírný růst, který je nejvíce ovlivněn růstem průměrných výdělků. “Nejčastěji plníme z důvodu pracovních úrazů, nemocí z povolání je méně,” dodala.

Podle Kooperativy meziročně roste i průměrná měsíční renta, která v loňském roce přesáhla 18.000 korun. To je o 1300 Kč víc než před čtyřmi lety. “Naopak mírně klesá počet rent, které klientům každoročně vyplácíme. Zatímco v roce 2016 jsme jich spravovali 10.075, letos je to 9829 případů. Od letošního října pojišťovny nově promítají do výpočtu renty i minimální mzdu, která byla platná ke dni, kdy se zaměstnanec evidoval na úřadu práce z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nový výpočet tak může některým lidem zvýšit vyplácenou sumu, což je důležitá změna, jíž přinesl zákoník práce,” řekl Káňa.

Odškodnění po pracovních úrazech roste i díky tomu, že se lidé častěji obrací na firmy, které jim pomáhají získat peníze z pojišťovny, nebo od zaměstnavatele, který plnění stejně následně uplatní u pojišťovny. “Při odškodnění přes zaměstnavatele dostane poškozený pracovník většinou několikanásobně méně peněz. Zaměstnavatel často lidi donutí k výpovědi a dál to neřeší. Zaměstnanec má přitom nárok na dorovnání mzdy, když přijme práci za menší mzdu. Navíc se s novým občanským zákoníkem zvedla hodnota bodu a odškodňuje se nově také ztížení společenského uplatnění,” uvedla Jaroslava Becková ze společnosti Vindicia, která se odškodněním lidí po úrazech zabývá.

Zprávy - další články