Policie bude kontrolovat, zda řidiči za jízdy netelefonují

Policisté po celé České republice budou během tohoto víkendu kontrolovat, zda řidiči netelefonují za jízdy. Na jeden z nejčastějších nešvarů řidičů dohlédnou na vybraných stanovištích společně s pracovníky z Besipu, kteří budou přistiženým vysvětlovat bezpečnostní rizika přestupku. Podle průzkumu přiznávají používání mobilu při řízení téměř dvě třetiny řidičů.

Nevěnování se řízení je podle statistik Besipu dlouhodobě nejčastější příčinou dopravních nehod a používání mobilního telefonu na tom má největší podíl. Telefonování během jízdy je zároveň po překročení rychlosti a nepřipoutání se třetí nejčastější přestupek českých řidičů.

Bezpečnostní akce se bude konat ve všech regionech země v rámci kampaně “Nepozornost zabíjí” organizovanou Českou asociací pojišťoven a Besipem. Cílem je přesvědčit řidiče o nevhodnosti používání mobilních telefonů během řízení a dosáhnout tak změny jejich chování a tím snížení počtu dopravních nehod.