Policisté vyzývají řidiče: Vytvářejte v kolonách záchrannou uličku!

5. září 2018··Karolína Stránská

Všechny složky integrovaného záchranného systému se při tvorbě kolon na dálnicích dostávají jen obtížně k místu události. Tzv. průjezdní prostor mezi sebou řidiči většinou nevytváří automaticky, problém řeší až v době, kdy k místu události spěchají hasiči, záchranáři či policisté.

Nejzásadnější chybou je právě pozdní vytváření průjezdního prostoru a vzápětí jeho uzavření bezprostředně po projetí prvního vozidla IZS.

Cílem našeho snažení je preventivně působit na řidiče, kteří neznalostí zákona riskují život zraněných, materiální škody na majetku či životním prostředí a v neposlední řadě pak zdržují sami sebe.

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a složkami IZS jsme vyrobili 200 tisíc letáků, které řidičům napoví, jak mají takový prostor vytvořit. Distribuovat je budeme při preventivních akcích, silničních kontrolách, k dispozici jsou na benzinkách a dalších místech. Spolupracujeme i s Centrem dopravního výzkumu a sdružením automobilových dopravců ČESMAD Bohemia.

V místech se dvěma a více jízdními pruhy je plánována změna a sjednocení legislativy s okolními zeměmi.

Nová legislativa

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; přitom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.

Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

- další články