Před 59 lety začala výstavba Berlínské zdi. Sjednocení německých států po jejím pádu trvalo jen rok

Pád Berlínské zdi byl nejen symbolickým impulsem k rozpadu sovětského bloku, ale také začátkem procesu vedoucího ke sjednocení Německa, rozděleného po druhé světové válce na východní a západní část. Významným krokem na této cestě bylo rozhodnutí východoněmeckého parlamentu z 23. srpna 1990, kterým tehdejší Lidová sněmovna Německé demokratické republiky vyslovila souhlas s připojením země ke Spolkové republice Německo.

V parlamentu přitom po prvních svobodných volbách po mnoha desítkách let, které se konaly v polovině března 1990, hrála prim původně západoněmecká Křesťanskodemokratická unie (CDU), jež dostala téměř 41 procent hlasů. Konzervativní Spojenectví pro Německo v čele s CDU získalo přes 48 procent, zatímco odborníky i politiky v Bonnu a Berlíně favorizovaní sociální demokraté jen necelých 22 procent. Analytici označili výsledek za vítězství západoněmeckého kancléře Helmuta Kohla.

Sestavením vlády byl pověřen šéf východoněmecké CDU Lothar de Maiziere, do té doby vicepremiér v koaliční vládě reformního komunisty Hanse Modrowa – posledního komunistického šéfa vlády NDR. De Maziere, který se při vstupu do vysoké politiky zavázal dospět k německému sjednocení, už v květnu 1990 podepsal s kancléřem Kohlem smlouvu o měnové, hospodářské a sociální unii, tedy o hospodářském spojení obou německých států včetně výměny východních marek za západní v poměru 1:1.

Německo-německá smlouva o sjednocení

Tato unie vstoupila v platnost na začátku července 1990. V polovině července se Kohl sešel na Kavkaze se sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem, který vyslovil souhlas se vstupem sjednoceného Německa do NATO. Po odsouhlasení Lidové sněmovny NDR s připojením země ke Spolkové republice Německo byla na konci srpna 1990 podepsána německo-německá smlouva o sjednocení. Na začátku října zástupci čtyř vítězných mocností druhé světové války podepsali dohodu, podle níž se Spojenci vzdali všech svých práv v Německu včetně Berlína.

Ve středu 3. října 1990 zanikla NDR a pět nových spolkových zemí, Braniborsko, Durynsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko a Sasko-Anhaltsko a sjednocený Berlín se připojily ke Spolkové republice Německo. V prvních celoněmeckých volbách na začátku prosince 1990 zvítězil blok CDU/CSU před SPD, svobodnými demokraty FDP, stranou PDS a Spojenectvím 90/Zelení. Vládu sestavily strany CDU/CSU a FDP, spolkovým kancléřem zůstal Kohl, jemuž je připisován lví podíl na znovusjednocení země.

Co na to Jan Kraus?

Galerie