PŘEHLED: Kdo všechno měl podvádět? Kritice diplomky čelil i Chovanec či Gross

17. července 2018·Zprávy·Barbora Pisingerová

Případy Taťány Malé a Petra Krčála nejsou zdaleka jedinými, kdy byl vysoce postavený politik kritizován ohledně své diplomové či rigorózní práce. V minulosti podobnému obvinění čelila již řada osobností. Které to byly a jak se k nařčení postavily?

Stanislav Gross (†45, ČSSD) – Předseda vlády (2004-05), ministr vnitra (2000-04) a poslanec. V letech 1993 až 1999 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni získal titul JUDr. Poté, co už jako významný politik v roce 1999 promoval na pražské právnické fakultě, vzbudila pozornost jeho diplomová práce, v níž na pouhých 33 stránkách podle týdeníku Respekt opsal několik zpráv České národní banky. Práci však v archivu školy zničila povodeň v roce 2002. Pochybnosti se objevily i o jeho rigorózní práci z plzeňských práv. Gross v roce 2015 zemřel.

Marek Benda (49, ODS) – Poslanec, mj. předseda poslaneckého klubu ODS (2012-13). V letech 2003-08 dálkově vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V říjnu 2009 uvedla Česká televize, že tituly Mgr. a JUDr. získal za stejnou práci. ČT také informovala, že Bendova rigorózní práce je téměř o 50 stran kratší, než předepisují pravidla. Požadovaného počtu alespoň sta stran dosáhl díky zvětšení velikosti písmen a odlišnému řádkování. Benda poté uvedl, že diplom nepřevzal a titul neužívá.

Vít Bárta (44, Věci veřejné) – Poslanec a ministr dopravy (2010-11). V květnu 2012 napsal časopis Reflex, že bratři Vít a Matěj Bártovi v rigorózních pracích, za které dostali na bratislavské Akademii policejního sboru tituly JUDr., opisovali ze skript svého učitele Jiřího Strause. Bratři uvedli, že se Strausem vědecky spolupracovali. Slovenské ministerstvo vnitra později uvedlo, že pochybení školy nezjistilo.

Marcel Chládek (50, ČSSD) – Senátor a ministr školství (2014-15). V roce 2006 získal v rigorózním řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy titul PhDr. v oboru andragogika. V květnu 2014 Lidové noviny napsaly, že Chládkova rigorózní práce má rozsah pouhých 58 normostran. Podle listu prý ani neodpovídá akademickým nárokům. Chládek kritiku odmítl. Děkanka fakulty Mirjam Friedová v reakci na článek uvedla, že Chládkova práce odpovídala tehdejším požadavkům.

Milan Chovanec (48, ČSSD) – Poslanec a ministr vnitra (2014-17). V roce 2009 vystudoval bakalářský obor na Fakultě právnické Západočeské univerzity, regulérnost jeho studia byla v médiích zpochybňována mj. proto, že je absolvoval během několika měsíců. Výtkám o době studia se bránil absolutoriem kurzu celoživotního vzdělávání, takže nastupoval přímo do třetího ročníku. Titul Bc. nepoužívá. V říjnu 2016, krátce před volbami, upozornila Česká pirátská strana na nesrovnalosti kolem jeho bakalářské práce. Podle Pirátů je práce částečně opsaná, dvě stránky se totiž téměř shodují s vypracovanou maturitní otázkou studenta přeloučského gymnázia. Chovanec obvinění odmítl a nazval je “předvolebním skandálkem”.

Taťána Malá (36, ANO) – Poslankyně a ministryně spravedlnosti (červen/červenec 2018). V čele ministerstva skončila po 13 dnech ve funkci. Výzvám k odstoupení čelila poté, co se objevila podezření z opisování u jejích diplomových prací na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kde vystudovala práva, a také na Mendelově univerzitě v Brně, kde psala práci o chovu králíků. Malá odmítla, že by úmyslně opisovala. Připustila, že mohla chybovat při používání citací.

Petr Krčál (53, ČSSD) – Ministr práce a sociálních věcí (od června 2018). Podle serveru Seznam Zprávy.cz je v Krčálově bakalářské práci mnoho stránek stejného textu, který dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou podle serveru celé stránky přímo překlopeny z jiné bakalářské práce. Ministr serveru řekl, že shody si neumí vysvětlit a že na své práci pracoval poctivě.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články