Šikana a vztahy jsou ve školách stále problém, tvrdí školský ombudsman

18. října 2018·Zprávy·Lukáš Vaněk

Šikana a špatné mezilidské vztahy zůstávají na školách jedním z největších problémů. Vyplývá to z výroční zprávy školského ombudsmana Ladislava Hrzala za uplynulý rok. Počet stížností na problémy s šikanou podle ní loni proti předchozímu roku mírně vzrostl. Celkem se Hrzal v uplynulém roce zabýval asi dvěma tisíci dotazy a stížnostmi od pedagogů, rodičů i žáků. Týkaly se také konkurzů na ředitele, maturit či přijímání do škol a školek.

Náplní práce ombudsmana je především řešení stížností. Asi ve čtvrtině případů se v uplynulém roce týkaly vztahů mezi učiteli nebo mezi pedagogy a vedením školy, případně i mezi zřizovatelem a vedením školy. V minulém školním roce také podle něj mírně vzrostl počet podnětů na šikanu. “Podle mého názoru je to tím, že se jak žáci, tak jejich rodiče méně obávají o šikaně mluvit,” uvedl.

Podle Hrzala školy často šikanu řeší nedostatečně a obvykle nepřikládají význam prvním náznakům šikany. “Řešení přichází až ve chvíli, kdy se šikana projeví ve formě fyzického napadení. Ani postih agresorů není adekvátní a neodpovídá metodickému pokynu ministerstva školství,” napsal ve zprávě. Někteří učitelé se bojí o problémech říct vedení školy, protože ředitelé považují nevhodné chování žáků často za selhání pedagoga, dodal. Doporučil, aby ministerstvo metodiku k řešení šikany víc propagovalo.

Rodiče si podle Hrzala často nevědí rady, na koho se s podezřením na šikanu ve škole obrátit a kdo ji má řešit. Upozornil, že podle jeho zjištění není dobrým řešením medializace, o kterou někteří rodiče v takových případech usilují. “Zvláště v menších městech a obcích se na oběť šikany zaměřila ještě větší pozornost, ale ne v kladném smyslu,” dodal.

Proti předchozímu roku se Hrzal zabýval víc také dotazy a stížnostmi na konkurzy na ředitele škol. Nárůst podnětů v tomto případě zřejmě souvisí s tím, že počet konkurzů letos meziročně vzrostl na trojnásobek, protože velkému množství ředitelů letos končí funkční období. Desetina podnětů se týkala nejasností v platbách za vysokoškolské studium a uznávání zahraničního studia. Časté byly podle Hrzala také stížnosti na nadměrnou administrativu ve školách či na nesprávný postup při začleňování znevýhodněných žáků do běžných tříd a na následné negativní dopady na ostatní děti.

V období maturitních zkoušek naprosto převládaly stížnosti na organizaci maturit či dotazy k žádostech o přezkum výsledků.

V období od loňského 15. září do letošního 15. září obdržel ombudsman 1980 podnětů, z toho dodnes vyřídil 1942. E-mailem jich přišlo 1728, klasickou poštou 75. Dalších 110 lidí ho žádalo o radu nebo si stěžovalo po telefonu. Osobně ho kvůli problémům ve škole navštívilo 67 lidí. Školský ombudsman navštívil 18 škol, z toho některé opakovaně.

Hrzal, který je také ředitelem ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, nastoupil do funkce v září 2016.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články