Sociální sítě ničí dětem zdraví stejně jako kouření nebo obezita, varuje odborník

11. února 2018·Zprávy·Barbora Pisingerová

Britský úřad národního zdraví je znepokojen mírou, v jaké mladí využívají sociální sítě. Podle odborníků můžou mít tato média stejně negativní vliv na dětské zdraví jako kouření nebo obezita.

Každého asi napadne, že příliš mnoho času stráveného na sociálních sítích nikomu zrovna neprospívá. Společnosti se s novými technologiemi však zaměřují na čím dál mladší děti. Dnes se tak můžeme  běžně setkat například se speciálně vytvořenými aplikacemi na tablet pro děti batolecího věku.

Ačkoli se s technologiemi seznamují už i tříleté děti, nejohroženější skupinou jsou náctiletí. Jeremy Hunt z Britského úřadu národního zdraví je touto skutečností hluboce znepokojen. “Důkazy ukazují, že starší děti tráví 20 hodin týdně online. Bojím se, že směřujeme k situaci, kdy celá generace stráví velkou část svého dětství na internetu, místo toho, aby investovali do reálných vztahů, které by jim pomohly správně dospět,” sdělil Jeremy Hunt své obavy listru The Sun.

“Myslím si, že sociální sítě jsou stejným ohrožením pro dětské duševní zdraví, jako jsou kouření nebo obezita pro to fyzické. Nyní máme k dispozici důkazy, které ukazují, že vyšší míra užívání sociálních médií je skutečně provázána s vyšší mírou problémů v oblasti duševního zdraví,” pokračuje Hunt.

Platformy jako Facebook, Instagram nebo Twitter způsobují náruživým uživatelům hlavně úzkostné stavy, depresivní epizody nebo poruchy spánku. Britská vláda už ve snaze předcházet závažným potížím uvolnila v přepočtu 144 milionů korun pro základní školy na projekty spojené s osvětou a pomocí v případě narušeného duševního zdraví u dětí.

Podle Jeremyho Hunta mohou technologie přinést mladým generacím řadu možností a výhod. Je však třeba důkladně poznat všechna rizika s nimi spojená a vytvořit taková pravidla, abychom si víc než na zářné zítřky nezadělávali na celospolečenský problém. Rodiče by měli pozorovat psychický stav svého potomka a v případě varovných signálů zakročit pokud možno včas.

Zprávy - další články