Srážky se zvěří bývají tragické. RADY, jak se nehodám vyhnout

7. října 2018·Zprávy·Redakce

Jeleni u silnice nelení – nehod se zvěří přibývá

Podzim a zima jsou z pohledu dopravních nehod rizikovým obdobím, a to i pokud jde o nehody zaviněné srážkou se zvěří. Časté mlhy a brzké stmívání, tedy snížená viditelnost, jsou nejčastější příčinou takových nehod. Je tedy potřeba dbát zvýšené opatrnosti na úsecích, které jsou značeny možným výskytem zvěře, ale i mimo ně s ohledem na ráz krajiny.

Ke srážce může dojít v kteroukoliv denní i noční hodinu, i bez ohledu na roční období. Nejrizikovějším časem bývá svítání a soumrak, kdy zvěř putuje za potravou a na pozemní komunikace nebere ohled. V noci je třeba dbát ještě větší opatrnosti, jelikož zvíře oslněné světly vozidla se chová zmateně a nepředvídatelně. Nejčastěji se pak srazíme se srnčí, zajíci nebo prasetem divokým.

Ze statistik vyplývá, že každá 10. nehoda má za příčinu střet vozu se zvěří. 

Jak se vyhnout srážce se zvěří?

Nejlepším preventivním opatřením, je přiměřená rychlost jízdy a zvýšená pozornost, a to především na silnicích, které jsou označeny dopravními značkami s možným výskytem zvěře. Při nižší rychlosti dokážete na neočekávaný vstup zvěře do vozovky včas zareagovat. „Základem je, jako vždy, věnovat se řízení a v lesních úsecích, ale i v polích, sledovat dění nejen před sebou, ale i okolo silnice. Myslivci doporučují rozsvítit přední světla do mlhy, která svítí hodně nízko a do stran, tím zvýšíte svou viditelnost,“ radí šéf BESIP Martin Farář.

Ale pozor! Podle pravidel silničního provozu se tato světla mohou použít pouze za mlhy, hustého deště, případně sněžení. Jinak hrozí pokuta až do 2 500 korun, na místě do 2 000 korun blokově. Když si všimnete zvěře v blízkosti silnice, nejčastěji zahlédneme její světélkující oči, ztlumte dálková světla, ta zvěř oslepují, okamžitě snižte rychlost a připravte se na případné brzdění. Pokud zvíře neuteče, můžete ho zkusit vyplašit zatroubením.

Pokud už je střet se zvířetem nevyhnutelný, doporučení odborníků zní jasně: brzdit plnou silou a zvolit čelní náraz. Z pohledu psychiky řidiče je to těžká situace, ale auta jsou na čelní náraz konstruována a deformační zóny pohltí energii v co nejvyšší možné míře. Jakýkoliv jiný manévr,zvláště zbrklá, panická reakce, je velmi riskantní. „Úhybné manévry nedoporučujeme.Člověk těžko ve zlomku sekundy vyhodnotí stav vozovky, zohlední ostatní pasažéry, odhadne váhu a sílu nárazu zvířete, a k tomu koordinace práce nohou a rukou ve stresu, vše ve zlomku okamžiku, to je velmi složité,“ varuje Martin Farář, šéf BESIP.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Zprávy - další články