Unikátní objev! Vědci u Hradce Králové odkryli rozsáhlé středověké sídliště

17. července 2018·Zprávy·Barbora Pisingerová

Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Archeologové na západním okraji Hradce Králové objevili sídliště z raného středověku. Nálezy potvrzují význam osídlení území dnešního Hradce v období před založením města na počátku 13. století, řekl ČTK archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha.

Výzkum, který archeologové dělali od jara na ploše několika hektarů mezi městskými částmi Kukleny, Svobodné Dvory a hlavním nádražím, označil za významný svým rozsahem a zkoumaným obdobím. “Raně středověké sídliště takového rozsahu se ještě v Hradci a okolí nezkoumalo. Podařilo se odkrýt velkou část zaniklé osady. Předběžně lze osídlení datovat do osmého až 13. století, přičemž nejvíce nálezů je z 11. a 13. století, tedy z období před vznikem vrcholně-středověkého města,”řekl Bláha.

Vědci nyní nálezy analyzují.“Už teď je možné říci, že sídliště představovalo hospodářské zázemí přemyslovského hradiště na návrší mezi Labem a Orlicí. Ukazuje se, že raně středověká hradecká aglomerace byla rozsáhlá, což velmi záhy vyústilo v založení města. Osad podobného typu bylo tehdy v okolí hradiště více,”řekl ČTK hradecký archeolog Pavel Horník, který výzkum vedl.

Osídlení tvořily různě velké většinou zahloubené objekty s kulovou konstrukcí. Součástí sídliště byla soustava hliněných pecí umístěných v jamách, která by podle vědců mohla naznačovat vztah tehdejších obyvatel osady k oblasti dnešního Maďarska a Slovenska.

O tom svědčí i některé tvary keramických nádob typické pro toto území. “Předpokládáme, že pece souvisely s potravinářskou výrobu, mohly sloužit k pečení chleba či uzení masa. Podobné soustavy pecí z tohoto období nebyly dosud v ČR zdokumentované, byly zjištěny hlavně na sídlištích na území Slovenska a Maďarska,” řekl Bláha.

Vědci pracují s několika hypotézami, jak pece v Hradci vznikly. Jednou z nich je, že sídliště obývali přesídlenci z této oblasti. “Víme, že v raném středověku k tomu docházelo. Jsou známé různé zajatecké osady. Mohlo jít ale jen o přesun znalostí, technologií,” dodal Bláha.

Hradec Králové byl jako město založen kolem roku 1225 a od počátku 14. století se stal věnným městem českých královen. Osídlení na území města sahá hluboko do minulosti, navrší v centru je nepřetržitě osídleno od pravěku.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články