V sobotu nás čeká celosvětový úklidový den! K čištění se připojí i Česko

15. září 2018·Zprávy·Barbora Pisingerová

Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Česko se v sobotu jako jedna ze 150 zemí připojí k celosvětovému úklidovému dni. Lidé budou odklízet odpadky v ulicích i přírodě. V České republice je registrováno více než 3300 úklidů, které jsou organizované jednotlivci, obcemi, školami, různými organizacemi nebo firmami. Národním koordinátorem je pátým rokem spolek Ukliďme Česko, organizátoři by rádi do úklidu zapojili pět procent obyvatel Česka.

Na jaře se akce zúčastnilo na více než 2600 místech 113 tisíc dobrovolníků, tedy asi procento obyvatel. Dohromady odklidili 1884 tun odpadů. Motorem celé akce jsou dobrovolní organizátoři, kteří organizují úklid v místě, jež si sami určí. Od začátku do konce se pak starají o hladký průběh akce. Koordinátoři jim k tomu poskytují potřebnou podporu nebo třeba pytle na sesbíraný odpad.

Cílem úklidu není jen zbavit přírodu odpadků, ale též nastartovat diskusi o neudržitelném způsobu nakládání s odpady, zejména jednorázovými plasty. V rámci úklidového dne společnost Karlovarské minerální vody společně s dobrovolníky zmapuje, jaký podíl mezi volně pohozenými odpadky tvoří použité PET lahve. Výsledky pomohou při výpočtech ekonomické efektivity možného zavedení zálohovaného systému na PET lahve v Česku.

“Zálohový systém by významným způsobem snížil množství povalujících se PET v přírodě. Proto rádi pomůžeme ke zmapování jejich množství v odpadu sesbíraném při úklidových akcích,” uvedl Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. V ČR akci organizují ještě iniciativy Trash Hero a Ukliďme svět.

Celosvětový úklidový den je myšlenka, která vznikla v Estonsku v roce 2008. Prvního národního úklidu se tam zúčastnilo 50 tisíc lidí a zemi vyčistili za pět hodin. Letošní vlna úklidů bude podle spolku Ukliďme Česko největší dobrovolnickou akcí v dějinách lidstva. Průběh lze sledovat on-line na www.worldcleanupday.org., kde bude 24hodinové živé vysílání s živými vstupy z různých zemí od Nového Zélandu po Havaj.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články