14 novinek z koncepce rodinné politiky: Vyšší mateřská, přídavky na děti a novomanželské půjčky

9. ledna 2017·Zprávy·Redakce

Se zvýšením rodičovské z 220.000 na aspoň 250.000 korun, zvednutím mateřské či zdvojnásobením přídavků na děti počítá nová koncepce rodinné politiky, kterou připravilo ministerstvo práce. Poslední verze dokumentu, kterou má ČTK k dispozici, obsahuje také návrhy na zavedení novomanželských půjček, výstavbu startovacích bytů, možnost umělého oplodnění pro samotné ženy, tříměsíční ošetřovné při péči o nemohoucí rodiče či podporu sdílených úvazků. Všechna opatření by ročně stála dvě až tři desítky miliard navíc.

Ministerstvo práce připravilo novou koncepci rodinné politiky. Vypracovalo ji ve spolupráci s odbornou komisí, v níž jsou sociologové, demografové či ekonomové. Poslední verze návrhu obsahuje mimo jiné tato opatření:

1) Mateřská

– zvýšení ze 70 na 75 procent redukovaného denního vyměřovacího základu

– započítání vyšší části příjmu mezi redukčními hranicemi z 60 na 80 procent a z 30 na 50 procent – 778 milionů navíc ročně (údaj za rok 2015)

2) Porodné

– na každé dítě – první potomek 17.000 korun, druhý 15.000 a třetí a další 13.000 korun

– 1,72 miliardy ročně navíc (údaj za rok 2014)

3) Rodičovská

– zvýšení sumy na rodičovský příspěvek z 220.000 na aspoň 250.000 korun – navíc 3,07 miliardy korun

– možnost rychlejšího čerpání s vyšší měsíční částkou – návrh už je ve Sněmovně

4) Zapojení mužů do péče

– placená týdenní otcovská dovolená po narození dítěte – návrh už je ve Sněmovně

– střídací bonus – tři měsíce rodičovské navíc s dávkou z nemocenského pojištění, pokud otec v péči o potomka na čtvrt roku vystřídá matku, při zapojení tří pětin otců až 6,57 miliardy Kč navíc

5) Přídavky na děti

– zvýšení podle věku dětí na 1000, 1200 a 1500 korun z nynějších 500, 610 a 700 korun – 11,1 miliardy Kč ročně navíc

– rozšíření okruhu příjemců – místo příjmu do 2,4násobku životního minima příjem do 3,5 násobku životního minima, 2,1 miliardy Kč navíc

6) Umělé oplodnění

– hrazení zákroku ze zdravotního pojištění do 43 let místo nynějších 38 let

– zvýšení počtu hrazených zákroků – čtyři cykly se čtyřmi pokusy

– diskuse o možnosti úhrad ze zdravotního pojištění partnera

– možnost umělého oplodnění bez souhlasu partnera pro svobodné ženy a povinný souhlas manžela u vdaných žen

7) Daně

– místo daňové slevy na manžela či manželku navýšení daňové slevy na dítě, zavedení nové daňové slevy pro pečující či navýšení rodičovského příspěvku – přesun až 6,8 miliardy korun

8) Péče o děti

– nárok dětí na místo ve školce – novela už platí, od letoška pro čtyřleté děti, od příštího roku pro tříleté a od roku 2020 pro dvouleté, 2,2 miliardy korun na školní rok

– bezplatné veřejné školky a jesle

– podpora mikrojeslí a dětských skupin z evropských peněz

– školní družiny pro všechny žáky prvního stupně základních škol – až 270 milionů s dalšími investičními náklady

– bezplatná nabídka základních kroužků – 579 milionů

9)Práce

– podpora flexibilních úvazků a sdílených pracovních míst

10) Bydlení

– přijetí zákona o sociálním bydlení

– podpora výstavby startovacích a malometrážních bytů – dotace od ministerstva pro místní rozvoj

11) Novomanželské půjčky

– úvěr do 300.000 korun do roku po uzavření sňatku či partnerství s nižším úrokem od Českomoravské záruční a rozvojové banky

– snížení úroku podle počtu narozených dětí

– splácení až 15 let

12) Dlouhodobé ošetřovné

– tři měsíce volna na opatrování nemohoucích příbuzných

– dávka 60 procent základu příjmu z nemocenského pojištění – 2,32 miliardy ročně navíc

13) Vymáhání výživného

– zákon o zálohovaném výživném

14) Odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů

– zákonná povinnost pro zaměstnavatele s více než 50 pracovníky zveřejňovat údaje o výdělcích žen a mužů

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články