Za Zemanův výrok o Šarapatkovi se nemá omlouvat ministerstvo. Odpovědnost podle ÚS nese prezident sám

9. února 2021·Zprávy·Barbora Pisingerová·ČTK

Prezident Miloš Zeman. (Foto: ČTK/Michal Krumphanzl)

Za výrok prezidenta Miloše Zemana o bývalém poradci Zdeňku Šarapatkovi se nemělo omlouvat ministerstvo financí, odpovědnost nese Zeman jako soukromá osoba. Nepravdivý výrok nesouvisel s výkonem prezidentské funkce. Vyplývá to z úterního nálezu Ústavního soudu (ÚS), který vyhověl stížnosti ministerstva a vrátil spor k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Nález je dostupný na webu soudu. Reakci ministerstva financí a advokáta Hradu ČTK zjišťuje.

Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale odešel z úřadu vlády v době, kdy byl Zeman premiérem, po dohodě.

Za nepravdivá slova se na základě verdiktu, který dnes zrušil ÚS, omlouvalo ministerstvo financí, protože prezidenta nelze přímo zažalovat za výrok, který souvisí s výkonem jeho funkce. Podle verdiktu šlo o nesprávný úřední postup, za který nesl zodpovědnost stát zastupovaný ministerstvem financí.

Tvrzení o Šarapatkovi nesouviselo s hradní agendou

ÚS se v nálezu soudce zpravodaje Josefa Fialy znovu nezabýval pravdivostí posuzovaného výroku, ale pouze tím, zda souvisel, anebo nesouvisel s prezidentskou funkcí. Pro hodnocení prezidentových výroků stanovil konkrétní kritéria. Vždy bude záležet na časovém kritériu, tedy zda výrok zazněl během funkčního období prezidenta, na kritériu fóra, tedy kde a za jakých okolností výrok zazněl, a na kritériu obsahu.

Sporný televizní pořad byl sice prezentován jako rozhovor s prezidentem, nicméně tvrzení o Šarapatkovi žádnou souvislost s hradní agendou nemělo, konstatoval ÚS.

“Posuzovaný výrok vyznívá tak, že Miloš Zeman popisuje svou aktivitu v době dávno v minulosti, tj. před svým ustavením do úřadu prezidenta, přičemž ani samotná tato aktivita nemá s výkonem prezidenta nic společného. Souvislost s činností prezidenta republiky tak dána není,” stojí v nálezu čtvrtého senátu, kde kromě Fialy zasedají ještě Jan Filip a Pavel Šámal.

Ministerstvo tak podle ÚS omluvou odčinilo újmu, za kterou ale neměl nést odpovědnost stát, ale Zeman jako soukromá osoba. Jde o právní názor, který bude pro obvodní soud závazný při novém projednání kauzy.

Za výrok prezidenta lze žádat náhradu

Dosud byl zásadním rozhodnutím české justice k výrokům prezidenta rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2018 ve stále neuzavřené kauze tvrzení o novináři Ferdinandu Peroutkovi. Nejvyšší soud tehdy uvedl, že pokud prezident při výkonu své funkce někomu způsobí újmu, například svým výrokem zasáhne do osobnostních práv, lze žalovat stát a žádat náhradu.

Podle rozsudku NS patří k výkonu funkce prezidenta kromě výlučných kompetencí také aktivity na reprezentačním, protokolárním či ceremoniálním poli. “S ohledem na ústavní zakotvení postavení prezidenta republiky jako součásti moci výkonné je třeba i realizaci těchto jeho úloh posuzovat (s výjimkou alternativy případného excesu) jako výkon pravomocí státního orgánu, byť jeho činnost nemá zpravidla přímý vliv na subjektivní práva a právní povinnosti,” stálo tehdy v rozhodnutí. Podle úterního nálezu ÚS byly výroky o Šarapatkovi právě takovým excesem či vybočením z výkonu funkce.

Zprávy - další články