Židovský svátek chanuka v Praze začne rozsvícením velkého svícnu

Menora bude rozsvícena v 17:30 před Rudolfinem na náměstí Jana Palacha. Běžná menora má sedm ramen, která odkazují na sedm dní, během nichž byl podle bible stvořen svět. Menora, která se zapaluje během chanuky, má však ramen devět.

Chanuka totiž připomíná legendu o zázraku, při němž po vyrabování jeruzalémského chrámu zbylo pro chrámovou menoru posvátného oleje jen na jeden den, ale olej vydržel hořet osm dní. Tyto dny připomíná osm ramen chanukové menory a deváté rameno je pro svíčku, kterou se zapalují ostatní svíce.