Změna k lepšímu? Katoličtí kněží a řeholní osoby musejí hlásit sexuální zneužívání

9. května 2019·Zprávy·Lukáš Vaněk

Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Kněží i řeholní osoby jsou napříště povinni okamžitě nahlásit církevnímu představenému nebo přímo Vatikánu sexuální zneužívání jak dětí, tak dospělých či jeho krytí. Je to obsaženo v dekretu, který ve čtvrtek vydal papež František.

Nová norma závazná pro celou katolickou církev zavazuje každou diecézi, aby do června 2020 zavedla jednoduchý a přístupný systém přijímání informací o zneužívání. Vyzývá místní církevní organizace, aby do vyšetřování neváhaly zapojit světské odborníky.

Dokument o dvou kapitolách a 19 bodech dále stanoví maximální délku vyšetřování, vymezuje čas, v němž musí na jeho výsledky reagovat Vatikán, a umožňuje přečiny nahlásit i zpětně.

Věk dospělosti dekret v kanonickém právu posouvá ze 16 na 18 let. Nepomíjí ani problematiku dětské pornografie.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články