Zdravě myslet, zdravě žít: Když něčeho chceme dosáhnout, co proto všechno můžeme udělat?

6. června 2017·Zdravě myslet, zdravě žít·Redakce
Motivační pořad Zdravě myslet, zdravě žít vám pomáhá najít cestu i cíle. Každý se může mít skvěle. Nevěříte? Poslouchejte. V rádiu nás uslyšíte od pondělí do pátku v 10:50.

Záznam rozhovoru

Jitka: Když něčeho chceme dosáhnout, co proto všechno můžeme udělat?

Petra: vizualizace – zobrazení si budoucnosti, to je pro nás motivace – představit si, jak krásný život máme.

Jitka: U tebe na kurzu jsi učila, jak správně vizualizovat. Souvisí s tím smysly. Jak?

Petra: Pro úspěšnou vizualizaci je třeba vědět, jak na sebe(smích). Jsou tři + jeden základní typ smyslového vnímání – vizuální, auditivní, kinestetický a vnitřní hlas. Málokdo je čistý typ.

Jitka: Jen naťukni, jak mohou posluchači poznat jaký jsou typ?

Petra: Dám klasický příklad, představte si, že jste „U moře“. Vizuální typ vidí obrázky, průzračné moře, pláže, dívky v plavkách, osvalené hřebce (Jitka smích). Auditivní typ si vybavuje zvuky – šumění moře, šplouchání vln atp.. Kinestetický typ cítí přes kůži horký písek, na jazyku slanou vodu a vnitřní hlas si komentuje sám pro sebe „to krása, fuj to vedro“.

Jitka: K čemu je dobré toto o sobě vědět?

Petra: V případě, že se chceš v životě posunout, je třeba naprosto přesně vymyslet kam.

Co proto můžete udělat? Zastavit se za námi ve stánku České spořiteny tuto sobotu v cíli Avon pochodu.

Další epizody pořadu Zdravě myslet, zdravě žít