Výherci SOUTĚŽE o vstupenky na koncert skladatele filmové hudby Hanse Zimmera

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA! Skladatel slavných filmových melodií Hans Zimmer vystoupí 4. června v pražské O2 areně. A vy můžete být u toho! Soutěžte s Frekvencí 1 o vstup na jedinečné vystoupení. Stačí správně zodpovědět otázku a mít trochu štěstí.

Hans Zimmer, v Hollywoodu nejžádanější a průkopnický skladatel filmové hudby, jehož 100 filmové skóre vydělalo na pokladnách kin přes 24 miliard dolarů, se vrací do Evropy v létě roku 2017 po prvních koncertech ve Spojených státech a Austrálii.

Hans vystoupí na pódiu  se svou 15 člennou kapelou společně s orchestrem a sborem, tedy s více než šedesáti umělci.

Živé turné Hanse Zimmera představuje mnohovrstevnatý zážitek pro milovníky neobyčejných koncertů. Tento přinese skladby z bohaté hudební kariéry Zimmera napříč několika dekádami jeho tvorby.

Koncerty ‚Hans Zimmer Live On Tour’ budou uváděny ve dvou částech: první zahrnuje některé skladby z klasických filmových hitů, jako  jsou GLADIÁTOR, LVÍ KRÁL a PIRÁTI Z KARIBIKU. Druhá část uvede inovované verze slavných skladeb, které známe třeba z TEMNÉHO RYTÍŘE – TRILOGIE NEBO  POČÁTKU, v nichž vystoupí speciální hosté ze světa rocku a popu.


SOUTĚŽ BYLA UKONČENA!

Chcete být u toho? SOUTĚŽTE s Frekvencí 1! Je to jednoduché. Napište nám do zpráv na Facebooku Frekvence 1, proč byste zrovna vy měli vyhrát. Patnáct nejoriginálnějších odpovědí vyhraje DVA lístky na koncert Hanse Zimmera v O2 areně.

Výherci soutěže:

Marek Frýdl

Katka Kubínová

Michal Sokol

Lucie Středová

Hana Trousilová

Nikol Bürgelová

Karolina Moravcová

Terezie Kuchařová

Daniel Krásný

Týnuše Davidů

Petr Hank

Leny Svobodová

Sofia Miltner

Anežka Arensteinová

Stanislava Váňová

Výherci budou ohledně informací o předání výhry kontaktováni přes Facebook.


PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.