Hračky pro děti bez chemikálií? Limity pro obsah škodlivých látek se zpřísní!

13. března 2017··Redakce

shutterstock

Vláda dnes schválila zpřísnění limitních hodnot některých chemických látek obsažených v hračkách uváděných na trh, vyplývá to z informací na internetových stránkách kabinetu. Týká se to mimo jiné formamidu či benzisothiazolu. Do české legislativy se tak promítne krok Evropské komise, která aktualizovala seznam látek a jejich limitní hodnoty v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Formamid se mimo jiné používá při výrobě plastů a polymerů především jako rozpouštědlo nebo jako látka používaná při výrobě pěny. V roce 2010 několik členských států zjistilo formamid v celé řadě pěnových hraček, jako jsou například pěnové puzzle podložky.

To vyvolalo obavy o zdraví dětí v souvislosti s vdechováním této látky. Formamid je podle pravidel EU klasifikován jako látka toxická pro reprodukci.

Benzisothiazol se používá jako konzervační látka v hračkách na bázi vody, včetně barev. Podle nařízení EU je klasifikován jako látka negativně ovlivňující kůži. Stejně tak chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon. I ty se používají jako konzervační látky v hračkách na bázi vody, včetně barev, barev na sklo, lepidel a mýdlových bublin.

“Navrhované nařízení vlády stanovující technické požadavky na hračky se vztahuje pouze na hračky, které budou ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení uvedeny na trh. Hračky, které do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení již byly uvedeny na trh, mohou být nadále na trh dodávány a používány,” uvádí materiál.

Zdroj: ČTK

- další články