Je tu opět Den matek! Jakou má tento svátek historii?

Druhá květnová neděle už léta všem maminkám po téměř celém světě. Ačkoli byl Den matek v době komunismu v Československu nahrazen Mezinárodním dnem žen, který měl v tehdejší době daleko větší váhu, po revoluci začal opět nabývat na významu. Jakou má tento svátek vůbec historii?

Letošní Den matek připadl na 12. května. I když se jedná o svátek, který se slaví po celém světě, tak ne všechny země se řídí tím, že se maminkám přeje vždy druhou květnovou neděli. Smyslem Dnu matek má být hlavně poděkování maminkám a oslava mateřství, proto se stalo tradicí, že maminky dostávají v tento den byť i drobné dárečky.  

Za vším hledej ženu 

Ačkoli můžeme původ svátku hledat už ve starověkém Řecku, kde se oslavy pojily s projevováním úcty všem matkám, mateřství a plodnosti, za novodobou zakladatelku se považuje jistá Anna Marie Jarvis, která v rodinném kruhu v roce 1907 oslavovala svou maminku Annu Reeves Jarvis. O rok později se z toho stala veřejná událost, načež americký prezident Woodrow Wilson v roce 1914 prohlásil Den matek za národní svátek, který připadá na druhou neděli v květnu.  

Tehdejší Československo nezůstalo dlouho pozadu a Den matek se začal pravidelně slavit od roku 1923. Po skončení druhé světové války však převzal za komunistů otěže Mezinárodní den žen a Den matek byl dlouhou dobu až do revoluce na vedlejší koleji.  

Kdo kdy slaví? 

S Českou republikou slaví Den matek druhou květnovou neděli tedy i Spojené státy americké, poté například Rakousko, Německo, Itálie, Srí Lanka, Jamajka, Chorvatsko, Indie, Keňa nebo Japonsko.  

První květnovou neděli slaví Den matek v Portugalsku, Španělsku, Maďarsku, Angole nebo Litvě. Přesně 10. května maminkám přejí v Guatemale, Mexiku a Salvadoru.  

V Lucembursku se maminky poděkování dočkají druhou červnovou neděli, v Rusku poslední neděli v listopadu, a v Indonésii dokonce až 22. prosince.