Vaše dlaně skrývají odpovědi! Naučte se v nich číst

Rádi byste znali svůj osud, ale bojíte se za věštkyní nebo ke kartářce? Cesta za poznáním je v tomto případě jednodušší, než se může zdát. Prohlédněte si pozorně své ruce - skrývají totiž odpovědi.

Důležité je vědět, ze které dlaně je nejlepší svůj osud číst. Pravá ruka totiž představuje vědomí, tedy vše, co děláme s rozumem a promyšleně. Zatímco levá má ztvárňovat vše, co se nám děje v hlavě podvědomě, instinktivně a bez přehnaného přemýšlení. Pokud tedy hledáte odpověď na své srdeční záležitosti, najdete ji tam, co své srdce – vlevo.

Ta zpravidla nejdelší čára, která vede z místa mezi palcem a ukazováčkem až k zápěstí, je čárou života. Nejde ale ani tak o její délku, spíše o viditelnost Její výraznost totiž představuje vitalitu jedince, jeho sílu. Nezapomínejme na palec, čím masivnější je, tím silnější je jeho nositel.

Je-li čára života jemná, může být vaše imunita podlomená a zdraví nestálé. Není důvod k panice, čáry se během života vyvíjí stejně jako člověk a to hlavně v závislosti na věku a psychickém rozpoložení. Různé výchylky či rozvětvování mají na svědomí důležité životní mezníky, slouží tedy jako vzpomínka.

Čára rozumu prochází středem dlaně a její význam je jen těžko specifikovatelný. Vyjadřuje totiž předpoklady, vlastnosti, také povahu. Končí-li brzy, její nositel je považován za egoistu. Pokud je dlouhá, člověk přirozeně touží po společnosti druhých, je empatický, altruistický. Čím více čára klesá směrem k palci, tím více tvořiví a inspirativní jste. V případě, že se rozdvojuje, je možné, že se často neumíte rozhodnout pro rychlé řešení a vaše názory jsou rozpolcené. Rozhodně však délka této čáry nedefinuje inteligenci. Právě naopak, čím kratší je, tím vnímavěji a intuitivněji jednáte.

Srdeční čára je nejdůležitější. Podle toho, kde tato nevinná rýha na vaší dlani končí, se totiž odvíjí vaše citová rovnováha. Pokud je její konec mezi prostředníčkem a ukazováčkem, pak je vaše hlava a srdce v absolutní rovnováze. Gratulujeme! Pokud ale končí pod ukazováčkem, vaše srdce řídí všechny vaše činy. I ty, ve kterých  by bylo zapotřebí rozumové úvahy. V případě, že vám čára srdce sahá jen pod prostředníček, vnímáte lásku více fyzicky, rozum u vás převládá nad city, a tak navenek působíte nepříjemně a chladně.