Bizarní rady pro ženy z 19. století: Jak předejít znásilnění a co s agresivním manželem?

30. července 2020·Zábava·Barbora Pisingerová

Zdroj: Shutterstock

Lidská historie nabízí skutečně nejednu bizarnost. Příkladem budiž rady a pravidla pro mladé dámy, které vstupovaly do manželství v 19. století. Jaké potíže jim mohla způsobit jejich děloha, jak měly předcházet znásilnění a proč se nikdy neměly milovat pod vlivem alkoholu?

Než věda a technika postoupily až do bodu, v jakém jsou dnes, věřili učení pánové všelijakým podivnostem. V období takzvané viktoriánské éry, která trvala od roku 1837 do roku 1901, byla společenská role žen o poznání jiná, než jak je tomu dnes. Mladým dívkám se například vštěpovalo, aby svému manželovi nikdy neodmlouvaly. Podle tehdejší teorie totiž, když s vámi někdo často nesouhlasí, opravuje vás či peskuje, ve vás tím vyvolává přirozený odpor vůči němu, který později jen sílí. No a toho by se správná manželka měla vyvarovat.

A co dělat v případě, že je manžel výbušný, agresivní a násilnický? Utečte a zavřete se do skříně. Ženám se radilo hlavně neodmlouvat a nesnažit se získat převahu. Pomoc měly nalézt v oprávněných modlitbách, protože právě ty svatí vyslyší jako první.

Z dnešního pohledu už velmi bizarně působí i rady, jak předejít znásilnění. Pokud žena zatlačila a vcucla svou dělohu dovnitř, nemohlo k němu podle tehdejších vědců dojít. Žena podle nich v případě potřeby rovněž dokázala svou vaginu natolik zúžit, že se do ní útočník prostě nedostal. Měla tak zabránit jak pohlavnímu zneužití, tak nechtěnému početí.

Správná manželka se však sexu dokázala vyhnout i v manželství. V prvních měsících po sňatku musela překousnout, že k němu bude pravidelně docházet. Postupně se však měla snažit četnost styků eliminovat až na úplné minimum. Jak toho dosáhnout? Vymluvit se na migrénu, nevolnost, únavu, předstírat spánek a nebo vyvolat hádku krátce před tím, než se půjde do postele.

Když už však na intimnosti dojde, vždy by mělo být zhasnuté světlo. Vrostla tím šance, že se roztoužený manžel při hledání manželky v temném pokoji zraní a ona se tak milování opět vyhne. Mužům mělo toto pravidlo pomoci při aktu lásky s nepříliš atraktivním protějškem.

Co si ale počít, pokud žena přece jen chuť na milování má? V tom případě by měla vyhledat doktora. Pokud se necítí zcela uspokojená svým manželem a chová v sobě erotické touhy, s nejvyšší pravděpodobností trpí hysterií, tedy nemocí, kterou údajně způsobovala “bloudivá děloha”.

Pro muže však pochopitelně choutky nebyly nejmenší problém. Ženám a dívkám bylo vštěpováno, že je to pro muže přirozené. Therese Oneill v knize Nezmínitelné: Průvodně viktoriánské dámy sexem, manželstvím a způsoby doslova zmiňuje, že “je v mužské přirozenosti, aby hledal novou verzi dívky, kterou jste byla, než jste mu porodila sedm dětí a jeho domov zvelebila tak, že vám závidí celé sousedství”.

Vedle všech zmíněných doporučení a společenských pravidel se jedno jeví jako překvapivě rozumné. Tím je pokud možno nikdy nemít sex pod vlivem alkoholu. Důvod je ovšem opět poněkud úsměvný. Tehdejší vědci věřili, že vzejde-li z takového aktu dítě, bude slabé duchem a negativně poznamenané.

Zábava - další články