3 nejlepší tipy, jak správně vybrat životní pojištění

Životní pojištění nepotřebuje každý. Nemá smysl jej platit, pokud žijete sami a nemáte žádné závazky. To však neplatí pro rodiny, kde je živitelem jeden z partnerů. Pokud by zemřel nebo dlouhodobě onemocněl, jeho rodina by zůstala bez prostředků. Pro tyto osoby by mělo být dobré životní pojištění téměř povinností.

Životní pojištění jako jediné nekryje pojištěného člověka, ale osoby, které jsou závislé na jeho příjmech. V případě jeho úmrtí, invalidity nebo dlouhodobé nemoci dostane rodina od pojišťovny dostatečnou sumu, která jim pomůže překonat těžkou životní situaci. Naše 3 tipy vám usnadní výběr správného životního pojištění.

1. Vyberte si to správné krytí

Stejně jako jiné druhy pojištění má životní pojištění mnoho variant. Můžete si vybrat například pouze pojištění pro případ smrti nebo do pojištění zahrnout také další rizika. Součástí může být také tzv. investiční složka. Ideální životní pojištění by ale mělo především krýt riziko smrti následkem úrazu i nemoci, invaliditu a dlouhodobou pracovní neschopnost. To jsou životní situace, které vážně ohrozí příjem rodiny. Velký pozor si dejte na různé levnější varianty. Za životní pojištění sice zaplatíte méně, ale nemusí krýt nejčastější příčiny zdravotních problémů.

Porovnejte si životní pojištění a vyberte to nejvýhodnější ještě dnes.

2. Nastavte správně pojistnou částku

Pojistná částka je suma, kterou dostanete, pokud k danému zdravotnímu karambolu dojde. Při určování pojistné částky vycházejte z finanční bilance rodiny (příjmy a výdaje) a jejích potřeb. Pojistné plnění by mělo pokrýt všechny nutné výdaje a základní potřeby jako nájem či hypotéku, leasing a další úvěry, ale i možnou rekonstrukci v případě invalidity apod.

3. Prostudujte si podmínky

Velmi často se stává, že pojištěný zjistí “nedostatky” v pojistné smlouvě až poté, co dojde k pojistné události. Prostudujte si podmínky a zejména výluky z pojištění ještě předtím, než pojistnou smlouvu podepíšete. Právě výluky bývají nejčastějším důvodem, proč pojišťovny nevyplatí pojistné plnění, nebo celkovou sumu omezí.

Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak.