DANĚ 2015: Víte, jak správně uplatnit výdaje? Staňte se hvězdou finančního úřadu!

23. března 2016·Životní styl·Luboš Procházka

Straší vás daňové přiznání za rok 2015 i ve snu? Pokud jste ho ještě neodevzdali, neházejte flintu do žita. Máme pro vás další užitečné rady!

S našimi radami se stanete miláčky úředníků finančního úřadu. Ocení, jak jste se letos poprali s paušály a že víte, co je daňová evidence. Nenechte si už víc věšet bulíky na nos. Není krásnější pocit, než správně vyplněný a odevzdaný růžový formulář. Proč je vlastně růžový? Ale o tom jindy.

Výhody paušálu

Možnosti, jak proti příjmům uplatnit v daňovém přiznání výdaje, jsou dvě: výdajové paušály a daňová evidence. Populárnější jsou paušály. Hlavním důvodem je administrativní a časová nenáročnost.

A taky jednoduchá matematika: výdajové paušály se většině podnikatelů vyplatí. Umožňují prostým tahem pera nebo klikem myši, snížit příjmy, ze kterých se vypočítává daň (tedy základ daně), až o osmdesát procent. A tudíž také citelně snížit daňovou povinnost. Aniž je třeba cokoli dokládat – výdaje nemusíte evidovat. Je ale samozřejmě třeba mít doklady k peněžním i nepeněžním příjmům, které jste v daném roce obdrželi (hotově nebo na účet).

Doklady musíte mít také k pohledávkám, které souvisí s vaším podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností a trvaly k poslednímu prosinci.

Stahujte: Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a náležitosti

Nevýhody paušálu

Paušály ale mají i mínusy. Kdo si odečítá výdaje paušálně, nesmí současně využít daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku či manžela. Zaměstnanců se omezení týká jen v případě, že je součet dílčích základů daně, u kterých uplatnili výdaje paušálem, vyšší než polovina jejich celkového daňového základu. 

 

Jak vysoký výdajový paušál můžete uplatnit

Uplatnit výdaje prostřednictvím paušálů nemůžou všichni. Zákon to znemožňuje člověku, který je členem sdružení bez právní subjektivity, ve kterém si jednotliví členové nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. Totéž platí pro živnostníka, který má příjmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů. U ostatních se výše výdajového paušálu odvíjí od druhu činnosti:

 

 • Řemeslníci a podnikatelé v zemědělské výrobě nebo lesním a vodním hospodářství si můžou z příjmů paušálem odečíst osmdesát procent. Pozor: Od roku 2015 je možné využít osmdesátiprocentní paušál jen u ročních příjmů do dvou milionů korun, od příjmů nad tuto hranici si při využití paušálu již žádné výdaje neodečtete; maximálně si tedy můžete paušálem odečíst z příjmů 1 600 000 korun.
 • Ostatní živnosti využívají šedesátiprocentní paušál. Pozor: I tady platí od roku 2015 limit dva miliony korun, maximálně si můžete z příjmů paušálem odečíst 1 200 000 korun.
 • Lidé, kteří působí ve svobodném povolání, mají příjmy z autorských práv nebo jiného podnikání podle zvláštních předpisů – například tlumočníci, znalci, insolvenční správci, spisovatelé, sportovci, přispěvatelé do novin, advokáti nebo lékaři – si paušálem odečítají čtyřicet procent. Paušál se stejně jako loni uplatňuje z maximálního limitu příjmů dva miliony korun, z příjmů nad tuto hranici se při použití paušálu žádné výdaje neodečtou; maximálně si tedy můžete paušálem odečíst 800 000 korun.
 • Kdo má příjmy z pronájmů, uplatňuje třicetiprocentní výdajový paušál. I zde platí limit dvou milionů, maximálně si můžete paušálem odečíst 600 tisíc korun.

Pokud odečtete od příjmů výdaje paušálem, žádné jiné výdaje už uplatnit nesmíte; paušály pokrývají všechno – včetně mezd a odpisů majetku.

 

Spočítejte si, kolik zaplatíte na naší Daňové kalkulačce 2016

Kalkulačku daní odvodů pro OSVČ najdete zde

 

Když máte víc druhů příjmů

Jestli máte víc typů příjmů a vaše činnosti patří do různých kategorií výdajových paušálů – třeba jste instalatér a přivyděláváte si pronájmem, musíte příjmy z každé činnosti evidovat zvlášť.

V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšete příjmy podle typu činnosti a uplatníte u každého příjmu zvlášť správné procento výdajů. Nemůžete příjmy směšovat, ani na jeden použít výdajový paušál a na jiný daňovou evidenci. Buď aplikujete paušály na všechny příjmy z roku, nebo na žádný.

Je tu ale jedna výjimka, která se týká právě našeho instalatéra: kombinace výdajových paušálů a daňové evidence je možná, pokud máte příjmy z podnikání a současně příjmy z pronájmu. V takovém případě jde o samostatné dílčí základy daně. Takže můžete u příjmů z podnikání odečíst výdaje paušálem a u příjmů z pronájmu uplatnit skutečné účetně doložené výdaje (nebo naopak).

 

Rizika výdajových paušálů

Uplatňování výdajů paušálem může mít vedle snížení daně z příjmů i nepříjemnější důsledky. Například, když podnikatel žádá o hypotéku, posuzuje banka jeho příjmy podle základu daně z daňového přiznání. Základ daně jednoduše vydělí dvanácti a tak dojde k vašemu domnělému měsíčnímu příjmu, který ovšem nemusí zdaleka korespondovat s tím, kolik skutečně vyděláváte. Může se stát, že kvůli nízkému základu daně nakonec hypotéku nedostanete nebo dosáhnete na nižší úvěr, než potřebujete, protože pro banku zkrátka nebudete dost solventní.

Ze základu daně se vychází také při výpočtu záloh na sociální pojištění, které zase předurčují váš budoucí důchod:

Novinky pro podnikatele: Sociální pojištění v roce 2016

I tady platí jednoduché počty: nízký základ daně a nízké zálohy na sociální pojištění zadělávají na nízkou penzi:

Bez důchodu bos. Největší drsoň je český živnostník!

 

Daňová evidence

Kdo se rozhodne využívat k uplatnění výdajů daňovou evidenci, bude při počítání zisku od příjmů odečítat skutečně vynaložené výdaje – a všechny musí účetně doložit. Znamená to evidovat všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které jste v daném zdaňovacím období obdrželi, a také pohledávky a výdaje, které souvisí s vaším podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností a které trvaly k poslednímu dni roku.

 

Daňová evidence se vyplatí podnikatelům se skutečně vysokými výdaji nebo lidem, kteří mají hodně vysoké příjmy a po zavedení limitů pro výdajové paušály, které jsme zmiňovali výš, už pro ně paušály nejsou atraktivní.

 

Jako výdaj vám v daňové evidenci berní úředníci uznají například:

 • Nákup materiálu a zboží
 • Provozní náklady
 • Mzdy a pojistné placené za zaměstnance
 • Nájem
 • Výdaje za použití motorového vozidla
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • Bankovní poplatky
 • Úroky z úvěru
 • Výdaje na použití motorového vozidla
 • Silniční daň

Neuznává se:

 • Vaše sociální pojištění a zdravotní pojištění
 • Výdaje na reprezentaci
 • Vaše osobní spotřeba
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
 • Pokuty a penále (kromě smluvních)
 • Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • Daň z příjmů a DPH

Jestli jste začali podnikat teprve loni, můžete do daňových výdajů zahrnout i určité položky z období před zahájením podnikání, tedy z předešlého kalendářního roku. Týká se to ale jen výdajů, které prokazatelně souvisí se začátkem podnikání – třeba nákupu materiálu a zásob.

 

Přechod z paušálů na evidenci a zpět

Mezi výdajovými paušály a daňovou evidencí se dá přecházet – možné je to ale jen „meziročně“, uprostřed roku to nejde. A je tu ještě jedno omezení. Kdo loni využíval daňovou evidenci a letos chce přejít na paušály, bude muset podat ještě dodatečné přiznání za předešlý rok. Je totiž třeba dodanit pohledávky, závazky a zásoby vykázané do posledního prosince předešlého roku. Pokud jste žádné zásoby, závazky ani pohledávky neměli, můžete výdaje odečíst paušálem bez potíží. 

(autor: Petra Dlouhá)

Kdo musí letos podat daňové přiznání. Jste to i vy?

Životní styl - další články