Dnes jsou Tři králové! Do ulic vyrazili koledníci

Dnes je v kalendáři 6. leden - svátek Tří králů! Vesnicemi a městy opět chodí koledníci, zpívají a často vybírají na charitu. Co vlastně dnešní tříkrálový svátek znamená? To se dozvíte uvnitř článku.

Mudrci z Východu – Kašpar, Melichar a Baltazar – tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný “Tří králů”, je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek “Tří králů” klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.

Během svátku “Tří králů” se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech.

V Česku chodí koledníci

Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při kterém se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen “Tří králů”: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale jde o zkratku latinského “Christus mansionem benedicat”: Kristus žehnej tomuto domu.