Dojíždíte do práce? Pak se nedivte, že přibíráte na váze!

5. září 2016·Životní styl·Redakce

Jak dlouho dojíždíte denně do práce? Spousta lidí tráví zhruba hodinu ve vlacích, autobusech nebo uvnitř automobilů. Nejen, že zabíjíte čas dojížděním, ale také to může škodit zdraví!

Podle zprávy, kterou vypracovala britská Královská společnost veřejného zdraví (RSPH) kvůli dojíždění stoupá počet zkonzumovaných kalorií, zhoršuje se zdravotní stav i celkový pocit pohody. Dojíždění do práce je vysoce stresující záležitost, kdy se na zdraví negativně podepisují takové faktory, jako je snížená fyzická aktivita či méně času na zdravou stranu, cvičení, společenské styky nebo spánek.

Údaje o délce dojíždění do práce byly získány ze statistického úřadu a také z průzkumu mezi 1500 dojíždějícími. Více než polovina dotázaných cítí v důsledku dojíždění do práce stres, 44 procent z nich uvedlo, že kvůli času promarněnému dojížděním tráví méně času s rodinou a přáteli, a 41 procent připustilo méně tělesné aktivity. Zhruba třetina potvrdila, že méně spí, a nedostatek odpočinku vynahrazuje jídlem s vyšším podílem nezdravé stravy.

Mezi kroky, které by tuto situaci mohly změnit nebo alespoň trochu vylepšit, patří například větší přizpůsobivost zaměstnavatelů. Ti by neměli trvat na pevné pracovní době, a pokud je to jen trochu možné, uzpůsobit pracovní dobu tak, aby se dojíždějící vyhnuli přeplněným dopravním prostředkům a komunikacím během špičky. Téměř 60 procent dotázaných uvedlo, že flexibilní pracovní doba by jim vylepšila zdraví i pohodu.

Kolik času denně promrháme v kanceláři. Souhlasíte?

Jak jsme ochotni dojíždět za prací? Stěhovat se nám nechce vůbec

Životní styl - další články