Imaginární kamarádi z dětství člověka ovlivňují celý život: Přinášejí řadu pozitiv

Pokud jste měli vy nebo vaše ratolesti v dětství imaginárního kamaráda, dopřáli jste si do života pár užitečných výhod. Možná vás to překvapí, ale podle výsledků vědeckého výzkumu jsou neexistující přátelé ve skutečnosti pro rozvoj dětí velmi pozitivní. Pomáhají například lépe rozvíjet sociální dovednosti a děti se díky nim lépe vypořádají se šikanou. Z mnohých benefitů pak můžeme těžit po zbytek života.

Fenoménem imaginárních kamarádů, které si některé děti vytvářejí, se vědci zabývají již od konce 19. století. Tehdy je zajímalo hlavně to, zda nemohou být jakýmsi varovným signálem poukazujícím na emoční nestabilitu. Ve skutečnosti se však prokázal pravý opak – jsou pro člověka velmi přínosní!

Vymyšlení kamarádi se obvykle začnou objevovat kolem 3 až 5 let věku dítěte. Jejich vytváření je přitom překvapivě běžné. Podle některých odhadů mělo nějakého imaginárního přítele až 65 % dětí ze všech koutů naší planety. Podle definice se přitom jedná o vymyšlenou postavičku, se kterou dítě komunikuje nebo si hraje, která se objevuje opakovaně déle, než 3 měsíce.

Děti, které takové kamarády mají, si přitom nevědomky pořídily do života hned několik výhod. Podle vědců se totiž v brzkém věku naučí vcítit se do druhého člověka. To, že druzí lidé vnímají svět odlišně, než oni, si uvědomují lépe, než jejich vrstevníci bez imaginárních přátel. Tato dovednost jim pak následně pomáhá v sociálních interakcích.

Podle studie vědců z York St. John University také děti s imaginárními kamarády kladou větší důraz na to, jak člověk přemýšlí, než na to, jak vypadá. Tyto děti navíc projevují více kreativity, hlubší porozumění sobě samotným a lepší schopnost si něco do detailu představit jen ve své hlavě. Celkově se zlepšuje jejich emocionální a sociální vývoj.

A právě z toho mohou děti čerpat i během dospívání a dokonce i později v životě. Právě tyto dobře rozvinuté sociální dovednosti napomáhají dětem hlavně v pubertě, i když vymyšlený parťák již dávno zmizel. Tito dospívající prokazují větší tendenci vytvářet si společenské vazby, snadněji jednají s ostatními a lépe se vyrovnávají se šikanou.

V dospělosti potom tito lidé prokazují lepší fungování kognitivních funkcí (myšlenkové procesy, zpracování informací, paměť, soustředění, rychlost myšlení, řečové funkce apod.) a také vyšší míru kreativity.

Pokud jste tedy zaznamenali, že vaše děti mluví na někoho, kdo v místnosti není, vězte, že není důvod panikařit. Místo toho raději vymyšleného kamaráda přijměte do rodiny.