Jak postupovat, když najdu opuštěné zvíře?

Rodičovská péče nekončí vylétnutím mláďat z hnízda. Následuje ještě poměrně dlouhé období, kdy rodiče rozptýlí svoje potomky v okolí, aby snížili pravděpodobnost ohrožení celé snůšky. V té době je učí poznávat okolní prostředí, jak se nekrmit, kde se ukrýt, jak se vyvarovat nebezpečí.

1. Najdete opeřené nezraněné ptačí mládě

Když před vámi utíká, nechoďte za ním, mohli byste ho zahnat příliš daleko a způsobit mu stres. Pokud sedí nehnutě, opatrně ho vyzvedněte na větvičku nebo jiné vyvýšené místo, a co nejrychleji se vzdalte. Rodiče ho zcela jistě najdou. 

“Když najdete opuštěné ptačí hnízdo, ze kterého slyšíte naříkat hladová mláďata, a víte bezpečně, že dva dny k nim nikdo nepřiletěl, odneste je v tmavé krabici na nejbližší záchrannou stanici. Tam mláďata dokrmí uměle.” Radí v poradně s Markétou Mayerovou na Frekvenci 1 vedoucí Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi, Ing. Stanislav Němec 

2. Najdete zraněné volně žijící zvíře

Větší zvířata nechte na místě a ohlašte přesné místo nálezu nejbližší záchranné stanici. Menší zvířata, u kterých nehrozí nebezpečí poranění, můžete odnést k sobě, a poté nahlásit na příslušné stanici.

3. Když se ve vašem domě objeví netopýr

V letních měsících se na vaší půdě může objevit kolonie samic s mláďaty, vybírají si celkem dostupná viditelná místa. V zimě se ale schovávají do štěrbin. V těchto případech v žádném případě netopýry nerušte! Nedotýkejte s ejich a nezavírejte jim vletové otvory, a obraťte se na Český svaz ochránců netopýrů.

Na www.zvirevnouzi.cz,  najdete celou síť záchranných stanic po celé republice.

 netopyr