Komunitní zahrady stmelují lidi, nejnovější vznikne v Rakovníku

Ve středočeském Rakovníku vznikne takzvaná komunitní  zahrada. Co to znamená? Kdokoliv v ní má právo na vyhrazeném místě za poplatek pěstovat zeleninu, ovoce nebo bylinky.

V komunitní zahradě zapomeňte na velké záhony, tady si  každý pěstuje plodiny ve svém pytli s hlínou. Tyto zahrady byly zakládané ve městech západní Evropy a Velké Británie už kolem roku 1820 a byly určené lidem, kteří kvůli zavádění strojů do továren přišli o práci. 

Místo hospody na  zahradu

Ta nejnovější vznikne  u rakovnického sídliště generála Kholla. Právě tam má město nevyužitou část pozemku a jeho radní tento projekt podpořili. Zahradu se chystá zřídit nezisková společnost. Široko daleko taková zahrada není. Má plochu zhruba 1200 metrů čtverečních a poslouží desítkám zahrádkářů. Ale má i jinou funkci, společenskou….

“Tady v těch komunitních zahrádkách by se mohli lidé scházet, mohli by si měnit zkušenost. Je to takový krok k tomu, aby si lidé opět našli cestu k sobě a aby ta komunikace  mezi nimi byla zase lepší. Jedním z cílů komunitní zahrady je taky dostat obyvatele Rakovníka do nějaké společnosti,” říká místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš

Na zahradě můžete udělat burzu

V komunitní zahradě má každý člověk vyhrazený prostor pro pěstování svého oblíbenéhoh ovoce, zeleniny či rostlinky na paletě. Na ní se nacházejí truhlíky, pytle a další nádoby s pěstovanými rostlinami. Ty je pak možné měnit s ostataními členy této komunity. 

Pro případ velkého zájmu má město podle místostarosty vybrané další lokality, které nemají dlouhodobé využití a mohly by tam také vzniknout komunitní zahrady.