RADY FREKVENCE 1: Jak (a proč) změnit zdravotní pojišťovnu

V České republice v současnosti působí 7 zdravotních pojišťoven. Každá z nich se snaží nabídnout klientům něco navíc. Znáte nová pravidla pro změnu pojišťovny?

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla. I když stále platí, že změnu můžete uskutečnit jen jednou ročně, na výběr jsou nyní dva možné termíny.

O změnu můžete nově požádat mezi 1. lednem – 31. březnem. V takovém případě se klientem nové zdravotní pojišťovny stáváte od 1. července. Pokud o změnu zažádáte mezi 1. červencem až 30. zářím, jste u nové pojišťovny zapsáni od 1. ledna 2017.

Pokud jste o změnu pojišťovny zažádali loni do 30. 6., pak jste od začátku roku u nové pojišťovny. Pro vás neplatí možnost zažádat o další změnu do konce března, musíte si počkat až na období červenec – září.

A co děti? Dnem narození se dítě stává pojištěncem té pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka. Přehlásit ho můžete jako zákonný zástupce až po přidělení rodného čísla. A to k prvnímu dni kalendářního pololetí.

Registraci k nové pojišťovně je možné uskutečnit osobně, poštou a někdy i on-line.

Pozor! Pokud jste zaměstnanec, musíte nejpozději do 8 dnů oznámit změnu vaší mzdové účetní. Jen tak bude zdravotní pojištění odvedeno do správné pojišťovny. Případné penále by mohl zaměstnavatel požadovat po vás.

Seznam zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna (kód 111, www.vzp.cz)

Proti konkurenci nabízí VZP nejdostupnější zdravotní péči. Má nejvíc pojištěnců a nejvíce poboček.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (kód 211, www.zpmvcr.cz)

Přispívá na léčbu lupénky, pro dárce rve a kostní dřeně příspěvky na ozdravné pobyty, nabízí výhodné cestovní pojištění.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (kód 205, www.cpzp.cz)

Svým pojištěncům posílá zdarma SMS pozvánky na preventivní prohlídky u praktického lékaře, gynekologa nebo urologa.

Oborová zdravotní pojišťovna (kód 207, www.ozp.cz)

Zajímavý program Vitakarta on-line, kde je registrována třetina pojištěnců. Přináší rozšíření o Zdravotní profil, který slouží pro doložení detailní anamnézy při návštěvě lékaře.

Vojenská zdravotní pojišťovna (kód 201, www.vozp.cz)

Speciální benefity pro příslušníky armády a válečné veterány.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (kód 213, www.rbp-zp.cz)

Má nejvyšší rezervu na základním fondu zdravotního pojištění, tedy i nejvyšší jistotu, že péče o klienta bude uhrazena.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (kód 209, www.zpskoda.cz)

Karta mého srdce: nabídka zdravotních programů s ohledem na věk a pohlaví.

Rozhodně se vyplatí věnovat chvíli času webovým stránkám jednotlivých pojišťoven, než se rozhodnete pro změnu!

Zaměřte se na nabídky, pokud čekáte rodinu. Pro těhotné nabízejí pojišťovny zajímavé věci!