Ukradli vám v hospodě kabát? Chtějte náhradu! Právo je na vaší straně!

Jsou všude, v restauracích, v čekárnách lékařů, na úřadech nebo také v bazénech a fitness centrech. Cedule s nápisem "ZA ODLOŽENÉ VĚCI NERUČÍME" ... A ty se kliente, zákazníku nebo paciente starej! zodpovědnosti se cedulí zbavit nelze.

Za odložené věci (ne)ručíme! 

Žádný podnik se už nemusí vymlouvat nápisem “Za odložené věci neručíme!“ Ztráty z věšáků, skříňěk, hotelových pokojů i lyžáren musí provozovatel nahradit. I věci odložené přes opěradlo křesla nebo vedlejší židli. Myslí na to zákon.

S věcmi na baru nebo z deky na koupališti se rozlučte

O věci odložené na koupališti na dece nebo na baru s největší pravděpodobností člověk přijde. Za ně totiž provozovatel odpovědnost nenese.

Škodu nahlašte do 15 dnů od ztráty

Poškozený musí ztrátu nahlásit do 15 dní od krádeže. Pokud to nestihne, snižuje se mu tím šance, uspět v případném soudním řízení. Musí dokázat, že si věci opravdu odložil tak kam měl. Pomohou například svědci či doklad o koupi věci. Jen tak “okradený“ získá zpět celou hodnotu ztracené věci. 

V hotelu si dejte cenné věci do trezoru

Provozovatel hotelu vám nahradí ukradenou věc v plné výši jen v případě, že si jí uschováte do hotelového trezoru. Pokud si jí necháte na pokoji, hotel vám škodu nahradí jen částečně. Navíc je výše náhrady limitována stonásobkem ceny ubytování za den.

Věci z auta hotely nehradí

Náhrada škody se netýká věcí zanechaných  v autě nebo živých zvířat, za které výhradně ručí jejich majitelé.

Nalezené předměty dostanou nálezci až po 3 letech

„Podle nového občanského zákoníku propadnou nalezené věci nálezci až za tři roky, než už po půl roce, jako tomu bylo dřív“, dodal právník. Města a obce musí tedy nově uchovávat nálezy minimálně 36 měsíců, pak je můžou prodat nebo zlikvidovat.  Nálezci dostanou desetinu hodnoty odměny. Ztráty a nálezy se proto prodražily, jejich uchovávání je delší, něco stojí i znalci a část peněz spolkne nálezné.

Nálezce musí nalezenou věc odevzdat majiteli

Pokud se ví, kdo je majitelem dané věci, musí mu ji nálezce vrátit. Pokud to není jasné, zůstane v péči obce. V případě nálezu věci v autobuse nebo ve vlaku, musí nálezce věc odevzdat na místě.