Vědci popsali 4 typy pijáků alkoholu: Kam patříte vy?

Při studiu různých faktorů, které by mohly mít vliv na úspěch léčby alkoholismu, popsali vědci čtyři důvody, proč lidé obvykle pijí alkohol. Poznáváte se v některém?

Podle odborníků existuje tzv. motivační model požívání alkoholu, podle kterého je hlavním motivem pití touha cítit se jinak. Buď prý chceme zvýšit pozitivní pocity, nebo naopak přehlušit ty negativní. Každý z nás je unikát a prochází si jedinečnou životní cestou, takže v konkrétní situaci může být ovlivněn celou řadou dílčích faktorů. Obecně však spadají lidé do čtyř kategorií podle toho, který ze čtyř nejčastějších motivů u nich převládá.

Sociální pití

První z nich je sociální pití. Tak také většina mladých lidí s alkoholem začíná. Pití je bráno jako společenská událost, při které se člověk sejde s přáteli a společná konzumace alkoholických nápojů funguje jako utužení přátelství skupiny. Alkohol pro tyto lidi patří ke společné zábavě. Patří sem i pravidelné scházení se v konkrétní hospodě, které je typické zejména pro některé muže ve středním věku.

Zapadnutí do kolektivu

Existují situace, kdy všichni kolem vás pijí alkohol a vy, i když nemáte zrovna úplně chuť, si dáte také. Lidé, pro které je typický právě tento motiv, pijí podstatně méně, než zbylé tři skupiny. Jsou to lidé, kteří se na společenské události nechtějí cítit vyčleněni z kolektivu, nebo nechtějí čelit popichujícím narážkám, a tak raději ve své ruce třímají drink a občas z něho usrknou.

Pocit vzrušení

Dalším rozšířeným motivem pití je touha pocítit vzrušení a takzvaně se “nabudit”. Do této skupiny patří často lidé pod 35, pro které je častější extrovertní, impulsivní či agresivní chování. O něco častěji sem patří mladí muži.

Zapíjení problémů

Poslední skupina používá alkohol jako prostředek k přehlušení negativních emocí, odsunutí problémů a potlačení úzkostí či depresí. Do této skupiny spadají o něco častěji ženy. Tento typ pití se sice může zprvu zdát nenápadný, může být ale velmi nebezpečný. Problémy totiž samozřejmě nikam nezmizí, chuť na alkohol však může být v takové situaci čím dál větší.

A proč je to důležité? Podle vědců je popsání motivů u konkrétního člověka velmi důležité, pokud se snaží svou spotřebu omezit nebo překonat případnou závislost. Tím, že pochopí, které situace mohou být kritické, se jich snadněji může vyvarovat nebo si při nich dát větší pozor.