Věříte na život po životě? Vědci přicházejí s tvrzením, které ho vyvrací

Vědec ve své studii uvádí, že život po životě neexistuje, neboť ho nedovolují fyzikální zákony. Po rozsáhlém výzkumu Sean Carroll říká, že aby mohl existovat druhý život, naše vědomí by muselo být zcela odděleno od našeho těla, což není možné.

Vědomí označuje Carroll za shluk atomů a elektronů, které tvoří naši mysl. Zákony vesmíru nedovolují, aby tyto atomy a elektrony nadále fungovaly poté, co naše těla zemřou.

“Tvrzení, že určitá forma vědomí přetrvává i poté, co zemřeme, čelí jedné obrovské překážce. Fyzikální zákony, které pokrývají naše každodenní aktivity, hovoří jasně. V rámci těchto pravidel neexistuje, že by informace v našem mozku přežily po naší smrti,” dodává vědec.

Dále upřesňuje, že kvantová teorie pole udává, že pro každou částici existuje jedno pole. To znamená, že všechny elektrony se vyskytují na jedné úrovni, všechny fotony se vyskytují na jedné úrovni a tak dále.

Aby tak mohl život pokračovat i po smrti, výzkumné testy v kvantovém poli by musely odhalit nějaké “duchovní částice”, k čemuž nedošlo.