Víte, jak bezpečně přejít vozovku? TIPY, jak neohrozit sebe ani ostatní

29. května 2018·Životní styl·Karolína Stránská

Při přecházení silnice se kříží pěší dráha chodce s jízdní dráhou vozidla. Vzhledem k hmotnosti a rychlosti vozidla je však při střetu jednoznačná nevýhoda na straně chodce. Obecně platí, že vozovku je třeba přecházet kolmo a co nejrychleji. Ale například v případě seniorů je rychlost přecházení vozovky tím zásadním kamenem úrazu. Pro zajímavost si uveďme názorný příklad.

Třicetiletý člověk přechází silnici širokou 6,5 m krokem dlouhým zhruba 65 cm. Tyto kroky udělá dva za vteřinu. K přejití takovéto silnice tedy potřebuje čas pět vteřin. Průměrná délka kroku seniora je 35 cm a za vteřinu udělá asi jeden a půl kroku. Jeho čas pro přejití uvažované vozovky je téměř 12,5 vteřiny, tedy dvou a půl násobný. Tato nevýhoda musí být tedy vyvážena promyšlenějším způsobem provedení celého přecházení přes silnici.

Nenechte se také zmást tvrzením, že chodec má na přechodu pro chodce absolutní přednost. ŽÁDNÉ TAKOVÉTO PRAVIDLO NEEXISTUJE! Řidiči vozidel sice musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec NESMÍ vstupovat do vozovky „bezprostředně” před jedoucí vozidlo.

Jak bezpečně vstoupit na přechod pro chodce?

Jestliže jede v obci automobil rychlostí 50 km/h, potom je jeho brzdná dráha na suchém povrchu dlouhá přibližně 30 metrů. Na mokrém povrchu, zvlášť když jde třeba o dlažební kostky, se brzdná dráha zdvojnásobí, na uježděném sněhu je pětinásobná a na ledě dokonce desetinásobná! Vstoupí-li chodec před takovéto vozidlo ve vzdálenosti kratší, než je těchto 30 metrů, řidič už nemůže vozidlo zastavit. Zákonitě tak musí dojít ke vzájemnému střetu, obvykle končícímu těžkým úrazem nebo usmrcením chodce.

Mimo obec, kde vozidla mohou jezdit rychlostí 90 km/h, je brzdná dráha na suché vozovce 70 metrů. Mokré, zasněžené a zledovatělé vozovky tuto vzdálenost úměrně prodlužují. Slovíčko „bezprostředně” pak znamená, že chodec nesmí vstoupit do vozovky ve vzdálenosti kratší, než 70 metrů před takovéto vozidlo. Avšak ani vzdálenost 30, případně 70 metrů není dostatečně bezpečná vzdálenost. Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že nejčastějšími příčinami dopravních nehod je nevěnování se řízení vozidla a nepřiměřená rychlost. Z tohoto důvodu je vhodné ony uvedené vzdálenosti trochu prodloužit.

V obci pak „bezprostředně” bude znamenat vzdálenost alespoň 50 metrů a mimo obec 100 metrů. Uvedené brzdné dráhy předpokládají, že řidič zareaguje brzděním asi za jednu vteřinu od zpozorování kritické situace. Při 50 km/h za tuto dobu ujede ještě dalších 14 metrů, aniž by vozidlo jakkoliv zpomalilo! Vlivem únavy, nemoci, špatné kondice ale i věkem se tato reakční doba řidiče prodlužuje. Může být dvojnásobná nebo i pětinásobná. Vozidlo tak začíná brzdit nikoliv po 14 metrech, ale po 28 nebo 70 metrech!

Jak správně přecházet vozovku na přechodu pro chodce?

  • zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce
  • rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel
  • dejte najevo svou polohou na okraji chodníku a například mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku (doporučuje se předpažit ruku s dlaní směrem k přijíždějícímu automobilu)
  • s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční kontakt. Dívejte se mu do očí a zjistěte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví
  • jestliže vozidlo před přechodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 metrů v obci a 100 metrů mimo obec, vstupte na přechod pro chodce a snažte se jej po pravé straně co nejrychleji, nikoliv však zbrkle přejít na druhou stranu vozovky
  • v polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do protisměrného jízdního pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči respektováni a můžete přecházení bezpečně dokončit (pokud si nejste jisti zastavením přijíždějícího vozidla, vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět – to je velmi nebezpečné!)
  • na širokých a víceproudých silnicích volte raději přechod, který má světelnou signalizaci nebo je v prostředku vozovky opatřen ochranným ostrůvkem. Vhodné je taky volit trasu, kde k přejití vozovky můžete využít nadchod nebo podchod

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Životní styl - další články