Westerny také neprodukují pistolníky! Může přesto pornografie být škodlivá?

19. srpna 2017·Životní styl·Karolína Stránská

Všechno zavinila pornografie na internetu. Působí však skutečně nepříznivě na naše zdraví? Pornografie na internetu je středem různých polemik o tom, jak škodí člověku. Podle expertů však nejsou vědecké důkazy, že by měla negativní účinky. Píše o tom italský deník La Repubblica.

“Nikdy jsem neviděl žádného milovníka Star Wars vyjít si do ulic s laserovým mečem. Ani westerny neprodukují pistolníky. Tvrzení, že pornografie je s to negativně ovlivnit sexualitu, není vědecky podepřeno,” říká Emmanuele Jannini, profesor endokrinologie a sexuologie na univerzitě Tor Vergata v Římě.

Diskuse, staré jako internet sám, v posledních měsících zesílily ve Spojených státech v souvislosti s iniciativou jedné letušky, která za letu přiměla jednoho cestujícího, aby si přesedl na jiné místo. A důvod? Třicátník sledoval pornofilm na svém chytrém telefonu a uváděl tak do silných rozpaků šestnáctiletou dívku, která seděla vedle něho.

Podporuje sexuální násilí, vytváří závislost, ničí manželství i jednotlivce. To jsou hlavní obvinění, která vznášejí odpůrci pornografie. Jedna věc je jistá: pornografie je stará jako samo lidstvo. Její první formy můžeme vysledovat na jeskynních malbách v jeskyni Lascaux v jihozápadní Francii, které pocházejí z doby mladšího paleolitu, uvádí profesor Jannini. Je to starobylá neřest, jejímž uživatelem byl téměř vždy muž.

William Fisher a Taylot Kohut z kanadské Univerzity Západního Ontaria ve svém článku publikovaném v Journal of Sexual Medicine ukázali, že zkoumání vztahu mezi pornografií a agresivním či násilnickým chováním vůči ženám dosud nepřineslo konzistentní výsledky. Nakonec i Batman je negativním příkladem. Násilnické chování superhrdinů nás nepohoršuje, protože víme, že jde o výmysl.

“Když ovšem chybí schopnost rozlišovat mezi fikcí a realitou, může se stát pornografie problémem,” upozorňuje profesor Jannini. Rizikovými objekty jsou mladí lidé předpubertálního věku, kteří se začínají sbližovat se sexualitou a kteří by mohli napodobovat tyto modely ve svých prvních zkušenostech. “Pornografie, jak tradiční, tak internetová, pro ně představuje neznámé území. A to je ta chvíle, kdy musí zasáhnout škola nebo rodina, a to bez moralizování, aby mladému člověku vysvětlily, že jde o zkreslený obraz sexuality,” říká Jannini.

Mimo prepubertálního věku se jen vzácně setkáváme s případy závislosti nebo změny zvyklostí. “Samozřejmě tu máme případy závislosti, ale v nepatrném množství. Takový člověk není schopen dívat se na svět realisticky,” uvádí profesor Jannini. U pedofilů proto zhlédnutí pornografického filmu posiluje jejich úchylku. V některých případech psychopatologických postižení pak může takový film představovat reálný sexuální vztah. “Nesmíme směšovat příčiny a následky. V těchto případech pornografie posiluje již přítomné úchylky,” poznamenává Jannini.

Podle experta se snaha cenzurovat internetovou pornografii rodí spíše z vůle omezovat svobodu informací na internetu. “Tyto osoby se pohoršují a snadno přijímají tezi, že pornografie může změnit sexualitu. Škoda, že neexistuje žádný vědecký důkaz, který by to podepřel; jde jen o falešnou záminku, jak kontrolovat internet,” dodává profesor Jannini.

Zdroj: ČTK

Životní styl - další články