10 zaměstnání, ve kterých jsou lidé nejšťastnější. A nejde vždy o peníze!

Povolání, která nás činí šťastnými, nemusejí být nutně ta nejlépe placená a těšící se vysokému uznání ve společnosti. Jsou to však zaměstnání, která jsou z různých důvodů schopná vyvolávat úsměvy na tváři. Píše o tom italský deník Corriere della Sera.

  1. církevní povolání (A nemusí jít nutně o papeže. Ten, kdo zasvětil život svým bližním a modlitbě, je šťastný. Platí tu mnohé rozdíly, podle toho, na jakém stupni hierarchie dotyčná osoba stojí, ale podle průzkumů se ukazuje, že život příslušníků církve je radostný).
  2. vedoucí pracovníci a vysocí úředníci (Je pravděpodobné, že možnost rozhodovat uspokojuje a zvyšuje pocit odpovědnosti).
  3. manažeři v zemědělství a zahradnictví (I zde ten, kdo má odpovědnost, má i významný pocit štěstí. Zřejmě tu působí i terapeutická síla přírody).
  4. sekretářky (Nemají moc rozhodovat a často ani nemají dost vysoký plat. Ale mají jistotu a především se cítí být důležití).
  5. Ti, kdo vystavují certifikáty o kvalitě a vydávají předpisy (Jde zjevně o velmi poklidnou práci. Často činí člověka šťastným, zřejmě i kvůli ovzduší, které toto plnění úkolů přináší).
  6. zdravotní sestry a ošetřovatelé (Vidí kritické situace, ale zároveň mají pocit, že mohou něco pro druhého vykonat a to je častou ingrediencí radosti).
  7. lékaři (Mohou lidem pomáhat a léčit je. Ve srovnání s jinými povoláními ve zdravotnictví jde však o méně šťastnou profesi, neboť lékaři jsou často vystaveni nevyhnutelným frustracím).
  8. zemědělci (Štěstí přináší když máte co do činění s přírodou s jejím rytmem a tajemstvími. Jsou také soběstační pokud jde o jídlo a to vše jim dodává vnitřní klid).
  9. majitelé a správci hotelů a ubytovacích zařízení (Snad je tomu tak proto, že ten, kdo pracuje v tomto sektoru, přichází do styku se spokojenými lidmi, kteří jsou na dovolené).
  10. řemeslníci a elektrikáři (Často vykonávají velmi užitečné povolání a zároveň nesou odpovědnost za jeho správné provedení. A zjevně to dělají s radostí).