Aktivní zálohy české armády stále rostou. Mají již přes 3000 příslušníků

Aktivní zálohy české armády už mají přes 3000 příslušníků. Jejich počet se tak za poslední tři roky zdvojnásobil. Armáda počítá i do příštích let s početním navyšováním záložníků. Na dnešním oceňování zaměstnavatelů vojáků aktivních záloh to řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Podle koncepce výstavby české armády by v roce 2025 měly aktivní zálohy mít 5000 členů. Vzhledem k zájmu o službu v nich ale bude tohoto cíle pravděpodobně dosaženo dříve. Na současné počty měly aktivní zálohy dosáhnout dle plánů o asi dva roky později.

Podle Opaty by se plánované počty aktivních záloh mohly zvyšovat i do budoucna. “Počítáme s tím, že když bude zájem přetrvávat, tak budeme pokračovat dál, protože aktivní záloha se vyplatí po všech stránkách,” poznamenal. Zdůraznil, že žádná armáda se bez záloh neobejde. Podotkl, že záložníci jsou jedinou záložní složkou, kterou může vláda povolat v době nenadálé krize.

Opata ocenil všechny záložníky za jejich ochotu se dobrovolně zapojit. Zároveň ocenil i jejich zaměstnavatele, kteří je musí uvolňovat na cvičení. “Je jasné, že to přináší obtíže. Velmi si toho vážím,” řekl. Několika desítkám zaměstnavatelů dnes Opata za jejich přístup předal děkovný list.

Mezi oceněnými je i Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Její technický náměstek Pavel Chvalina novinářům řekl, že vstup zaměstnanců záchranné služby do aktivních záloh byl kvůli jejich těžké práci překvapivý. “Našli se dobrovolníci, kteří si k jejich nesmírně náročnému úkolu přidali další, a to je v aktivních zálohách,” podotkl.

Záchranná služba se podle něj snaží záložníkům při vysílání na cvičení vycházet vstříc. Přiznal, že to přináší vyšší zátěž na jejich kolegy ohledně služeb. “S ohledem na relativně malý počet těchto dobrovolníků je to řešitelné a nepředstavuje to pro nás jako zaměstnavatele abnormální zátěž,” dodal.

Záložník Jan Heřmánek přiznal, že v minulosti ho jeden zaměstnavatel odmítl na cvičení pouštět a musel si vybrat, zda pokračovat u této firmy nebo u aktivních záloh. “V tu chvíli pro mě ten zaměstnavatel neměl žádný morální kredit,” poznamenal ke svému konci v dané společnosti. Do aktivních záloh vstoupil již na vysoké škole, slouží v nich osm let. Motivací ke vstupu pro něj bylo “být společnosti k něčemu platný”.

Aktivní zálohy se v posledních letech dočkaly výrazně vyšší podpory. Díky změně legislativy se zlepšily podmínky služby i odměny za ní, lepší podmínky zákon stanovil i pro zaměstnavatele záložníků. Vojáky aktivních záloh může také motivovat možnost, že se dostanou na zahraniční vojenskou misi. Jeden z jejích členů aktuálně v jedné z českých misí slouží. Do budoucnosti by se mohli do zahraničí vypravit i další. Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořáková armáda vyhodnotí, jaký přínos pro ni vysílání záložníků do misí má.

Zdroj: ČTK