Smutné! České středoškolačky očekávají po studiu o 7 tisíc nižší mzdu, než jakou si plánují chlapci

Představy studentek a studentů posledních ročníků středních škol, gymnázií a učilišť o jejich budoucím výdělků se výrazně liší. Částka, kterou očekávají dívky, je v průměru téměř o 7000 korun nižší než očekávaný příjem jejich spolužáků. Ukázal to výzkum o profesních stereotypech mezi 6503 studenty 127 středních škol, gymnázií a učilišť, který provedla společnost Trexima. Výsledky zveřejnila na svém webu.

“Dívky očekávají o téměř 7000 korun nižší výdělky než chlapci. Rozdíl mezi pohlavími je také v prioritách pro výběr budoucího povolání,” uvedla společnost Trexima.

V oboru managementu a administrativy chlapci očekávají 41.495 korun měsíčně, dívky o 11.550 korun méně – tedy 29.945 korun. V bankovnictví, pojišťovnictví a dalších finančních službách by podle chlapců mzda měla být 40.377 korun a podle dívek 31.972 korun. Jako kuchařky by dívky chtěly mít 21.776 korun, chlapci počítají s 20.912 korunami. Nejvyšší příjmy pro sebe mladí před skončením střední školy, gymnázia či učiliště vidí v bankovnictví a peněžnictví, nejnižší naopak v sociální a zdravotní péči a ve vzdělávání a výzkumu.

Mzdová mezera

Česko patří v EU k zemím s největšími rozdíly ve výdělcích mužů a žen. Ženy vydělávají v průměru o pětinu méně než muži. Pracují v hůř odměňovaných oborech a na nižších pozicích, do vedoucích postů se dostávají obtížně. Často ale i na stejných místech a ve stejných profesích mívají méně než jejich kolegové. Studie ukázaly, že na pomalejší růst ženských příjmů má vliv mateřství a péče o děti.

Podle autora průzkumu Davida Dušánka ve většině oborů a povolání očekávali vyšší výdělky studenti než studentky. “Může to souviset s určitou nerovnostní platů mezi muži a ženami v Česku, kterou dívky bohužel reflektují již v rámci školní přípravy,” uvedl. Dodal, že roli mohou hrát i rozdílné priority dívek a chlapců při výběru budoucí práce.

Podnikání by podle výzkumu upřednostnila čtvrtina studentů a necelá pětina studentek. V roli zaměstnance by raději byly víc než dvě třetiny chlapců a přes tři čtvrtiny dívek. Zbývajících zhruba pět procent mladých pracovat nechce.

Ženy se podceňují

Podle odborníků na problematiku rovnosti v Česku stále převládají stereotypy o muži živiteli a ženě pečovatelce, i když české domácnosti žijí většinou ze dvou příjmů. Zaměstnavatelé tak často mužům vyplácejí vyšší částky. Ženy se navíc obvykle podceňují a říkají si ve srovnání s muži o menší mzdu, zjistili odborníci.

Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce, vydělávají ženy v Česku v průměru víc než muži jen asi ve dvou procentech povolání. Mají v nich nejvýš o stokoruny měsíčně víc než jejich kolegové. V profesích s vysokou průměrnou mzdou a vysokou kvalifikací pobírají pak ale průměrně i o několik tisíc až desítek tisíc měsíčně méně než muži.

Očekávané výdělky studentů a studentek posledních ročníků středních škol, gymnázií a učilišť v korunách v jednotlivých oborech:

Obor Chlapci Dívky
Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby 40.377 31.972
Bezpečnost, právo a ozbrojené složky 31.850 27.892
Informační a komunikační technologie 32.742 35.511
Management a administrativa 41.492 26.945
Služby, obchod, doprava a cestovní ruch 31.496 23.351
Technika, průmysl a stavebnictví 31.169 26.222
Umění a média 35.366 24.762
Veřejná správa, úřady 29.233 24.725
Vzdělávání a výzkum 28.741 22.831
Zdravotnictví a sociální péče 27.931 24.168
Zemědělství, veterinářství a životní prostředí 29.356 22.296

Zdroj: Výzkum Genderové stereotypy v profesní orientaci dnešních středoškoláků, společnost Trexima, ČTK