Děti čeká tradiční mikulášská nadílka! Uhlí už dostávají jen výjimečně

5. prosince 2019·Zprávy·Barbora Pisingerová

Ulicemi měst a obcí ve čtvrtek projdou postavy Mikulášů, čertů a andělů. Podle tradice budou vpředvečer svátku svatého Mikuláše dětem rozdávat sladkosti, ovoce a drobné dárky, ty zlobivější možná najdou v nadílce i brambory, zato uhlí už spíš jen výjimečně.

V některých rodinách přijde trojice k dětem domů, kde jim Mikuláš přečte jejich dobré skutky i hříchy za uplynulý rok, čert trochu vystraší a anděl jim za básničku či písničku předá odměnu.

Někde se pytlík s nadílkou objeví za oknem či dveřmi. Ve městech a vesnicích se koná také řada organizovaných mikulášských besídek, zábav, koncertů, charitativních sbírek a dalších akcí spojených s touto tradicí.

Jedním z největších je setkání Mikulášů, čertů a andělů na pražském Staroměstské náměstí, které každoročně přiláká tisíce lidí. Děti i dospělé čeká mikulášský program a soutěže s nadílkou. Tradici připomenou i na dalších místech.

V hlavním městě se již ráno uskuteční Mikulášská nadílka pro ptáky, kterou pro děti pořádá Česká společnost ornitologická v oboře Hvězda. Odpoledne se v prostoru Pražské křižovatky bude konat Mikulášský charitativní bazar Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Českým Krumlovem projde andělský průvod, v Litvínově bude jezdit mikulášská tramvaj.

Mikulášská nadílka se připomíná už od středověku a je rozšířena po celém světě. Biskup Mikuláš, ochránce víry před pohanstvím, zachránce nespravedlivě obviněných a patron mnoha profesí a řemesel, patří k nejuctívanějším svatým v celém křesťanství. V Česku přežil i totalitní režim, kdy byly církevní svátky potírány.

Mikuláš se narodil kolem roku 280 v Turecku do rodiny bohatých křesťanů a po smrti svých rodičů velkou část majetku rozdal chudým. Již jako mladík se stal biskupem v Myře, dnešní Demre v Turecku, kde také kolem roku 345 zemřel a byl pohřben.

Dodnes je tento svatý uctíván mimo jiné jako ochránce námořníků, obchodníků, poutníků či dětí a jako patron Ruska, Lotrinska i několika měst, například Amsterodamu či italského Bari. Právě v Bari v bazilice sv. Mikuláše jsou uloženy údajné Mikulášovy ostatky. V 11. století je tam přenesli italští piráti, kteří je uloupili v Turecku.

Zprávy - další články