Ušetřete na daních tisíce korun. Poradíme vám, jak to udělat, abyste platili co nejméně

14. března 2017·Zprávy·Redakce

Vyplnit daňové přiznání zvládne většinou každý, ovšem problém nastává, pakliže chcete uplatnit daňové slevy, které dokážou výslednou daň příjemně srazit. Orientovat se v novinkách, které se většinou každý rok mění, už není jednoduché. Proto přinášíme přehled slev a bonusů, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016.

Přehled slev, které můžete v daňovém přiznání uplatnit:

Základní daňová sleva na poplatníka

Základní daňová sleva na poplatníka je tu pro každého (včetně vydělávajících důchodců), kdo měl loni alespoň část roku zdanitelné příjmy. Za rok 2016 dělá sleva 24 840 korun.

Jestli jste byli v roce 2016 zaměstnaní pouze část roku a zbytek času jste byli v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, vyplatí se vám daňové přiznání si podat. Tuto slevu totiž můžete vždycky vyčerpat v plné výši, bez ohledu na okolnosti. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (pracovali jste třeba měsíc nebo dva a za každý měsíc za vás zaměstnavatel odváděl zálohu na daň sníženou o poměrnou část slevy na poplatníka: 24 840 : 12 = 2070 korun), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. Totéž platí pro studenty.


Nechte si zpracovat daně za rok 2016 ONLINE pomocí této APLIKACE. Trvá to jen 15 minut, není potřeba žádné registrace a zpracování je anonymní.


Sleva na manželku nebo manžela

Daňová sleva na manželku nebo manžela dělá 24 840 korun za rok. Pokud je vaše manželka nebo manžel držitelem průkazu ZTP/P, daňová sleva se dvojnásobí.

Daňovou slevu na zákonného partnera si smíte odečíst, když jeho nebo její příjmy v roce 2016 v součtu nepřevýšily 68 tisíc; například byl jeden z vás bez práce nebo na rodičovské. Je tu ale jedno důležité omezení: jestli v daňovém přiznání uplatňujete výdaje paušálem, slevu na zákonného partnera využít nemůžete. Zaměstnance se toto omezení týká pouze v případě, že je součet jeho dílčích základů daně, u kterých odečítal výdaje paušálem, vyšší než půlka jeho celkového daňového základu.

Sleva na dítě a daňový bonus

Další slevu máte za vyživované dítě, se kterým žijete ve společné domácnosti. Za rok 2016 dosahuje sleva na první dítě 13 404 korun ročně (1117 korun měsíčně), za druhé dítě 17 004 korun ročně (1417 korun měsíčně) a za třetí a každé další dítě 20 604 korun (1717 korun měsíčně). Když je dítě zdravotně postižené, sleva se dvojnásobí.

Daňové zvýhodnění se počítá za dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo za dítě, které se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Lze ji ale využít na dítě registrovaného partnera nebo partnerky. Zvýhodnění na jedno dítě může uplatnit vždy pouze jeden daňový poplatník, typicky jeden rodič.


Daňové přiznání za rok 2016: Stáhněte si správné daňové formuláře


Školkovné

Jestli vaše dítě chodí do předškolního zařízení, můžete čerpat „slevu na umístění dítěte“. Jeden z rodičů si může z daně z příjmů za rok 2016 odečíst výdaje na školku nebo jiné předškolní zařízení až do výše 9900 korun. Výdaje musíte prokázat, potvrdí je provozovatel. A pozor, za výdaj na umístění dítěte se nepovažují výdaje na stravu.

Sleva na studenta

Vydělávající student může čerpat daňovou slevu na studium, za rok 2016 dohromady 4020 korun. Podmínkou je, že v období, za které si slevu nárokuje, mu ještě nebylo šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud prezenčně studoval doktorský program) a studoval na státem uznané škole. Sleva se přiznává pouze za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali podmínky; sleva se dělá 335 korun za měsíc.

Sleva pro zdravotně postižené

Člověk, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, si může z daně z příjmů za rok 2016 odečíst 2520 korun. Totéž platí pro člověka, kterému zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu. Invalida třetího stupně si odečítá 5040 korun za rok. A držitel průkazu ZTP/P (tedy člověk se zvlášť těžkým postižením) uplatní daňové zvýhodnění ve výši 16 140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, může odečítat dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc – rozhodující vždy je, jestli jste podmínky splňovali na jeho počátku.

Sleva na EET

V souvislosti se zavedením povinného elektronického evidování tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz EET – stropem je (kladný) rozdíl mezi patnácti procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Zdroj: Peníze.cz

Zprávy - další články