Vědci odhalili klíč ke spokojenému vztahu: Která láska vydrží nejdéle?

3. listopadu 2018··Barbora Pisingerová

Po spokojeném partnerském vztahu touží většina z nás. Jen málokdo ho však skutečně dlouhodobě dosáhne. Jak je to možné, ptáme se již po staletí. V čem tkví ten zakopaný pes? Otázku lásky zkoumali jak duchovní, tak i řady různých vědců. Nyní se zdá, že je nám to konečně trochu jasnější. Psychologický tým z Amsterdamské univerzity odhalil důležitý objev.

O co se tedy jedná? Zjednodušená odpověď by zněla podobnost. Vědci pod vedením psycholožky Manon van Scheppingen se rozhodli provést mnohem rozsáhlejší a detailnější pohled na problematiku, než jaký jsme mohli nalézt v dřívějších studiích. O výsledcích jejich práce informoval server BBC.

Když říkáme podobnost, mluvíme hlavně o společných charakterových vlastnostech. A to hlavně pěti klíčových oblastech – otevřenosti novým věcem, svědomitosti, vlídnosti, extraverzi a neuroticismu. Podobnost v některých oblastech byla pro dlouhodobou spokojenost prakticky klíčová, v jiných ovšem byly ku prospěchu i mírné rozdíly.

Ze všeho nejdůležitější byla vlídnost a otevřenost novým věcem. Pokud měl jeden z partnerů vysoké hodnoty v obou z nich, byl mnohem šťastnější, když to měl druhý také tak a to samé platilo, pokud měl hodnoty nízké. Otevřenost přitom úzce souvisí i s politickými názory. Otevřenější lidé tíhnou spíše k liberálním postojům, zatímco ti méně otevření naopak ke konzervativismu.

Zajímavé je, že stejné názory na politiku oceňovaly hlavně ženy. Hodnoty na poli otevřenosti souvisí rovněž se vztahem k umění a chuti zkoušet nové věci. Shoda v politických názorech, oblastech zájmu, pohledu na svět a životních hodnotách i z pochopitelných důvodů vztahu prokazatelně velmi pomáhá.

U svědomitosti a extraverze však podle vědců prospívají lidem rozdíly. Pokud je jeden z partnerů svědomitý, pro vztah je lepší, když je na tom druhý podobně. Pokud však jeden z partnerů u svědomitosti vykazuje hodnoty velmi nízké, je naopak lepší, pokud má druhý hodnoty o něco vyšší.

Je překvapivé, že rozdílné hodnoty podle studie vztahu prospívají i v oblasti extraverze a introverze. Místo, aby byli oba stejně společenští, byli lidé spokojenější, pokud byl jeden o něco společenštější, než ten druhý.

 

- další články