Za »habsburskou čelist« mohl incest: Vědci konečně potvrdili známou teorii

Když se řekne Habsburkové, řada lidí si vybaví předsunutou bradu, zákus a masivní, plné rty. Vědci dlouho věřili, že za typické rysy mohou příbuzenské svazky a potomstvo vzešlé z incestu, jasné důkazy však chyběly a šlo tedy spíše o předpoklad. Pikantní teorii se nyní konečně podařilo prokázat.

Habsburská dynastie vládla Evropě po více než dvě staletí. Její významný politický vliv na historii kontinentu byl ale vykoupen mnoha generacemi incestních svazků a plození dětí mezi příbuznými. Aby se politická moc a majetek nedrobily, musely nutně zůstat v rodině – a to by při proplétání rodu s cizími zkrátka nešlo. Nakonec se jim to však vymstilo – poslední habsburský panovník Karel II. Španělský nebyl schopný zplodit potomka, a to dost možná právě kvůli jeho incestnímu původu.

“Poprvé se nám podařilo ukázat, že existuje jasný vztah mezi příbuzenskými svazky a tzv. habsburskou čelistí,” uvedl vedoucí studie, profesor Roman Vilas pro britský list the Mirror.

Tým výzkumníků požádal desítku obličejových chirurgů, aby habsburskou čelist analyzovali na 66 portrétech 15 příslušníků habsburského rodu. Navzdory rozdílům v uměleckých stylech byly všechny obrazy malovány realisticky a pověstný rys je na nich mnohdy velmi jasně patrný již na první pohled.

Chirurgové dostali za úkol diagnostikovat jedenáct znaků habsburské čelisti neboli mandibulárního prognatismu a sedm rysů maxilární hypoplazie, pro kterou je typický právě výrazný dolní ret a převislá špička nosu.

Vědci pak analyzovali 6 tisíc lidí z více než 20 generací, aby zjistili, kdo uzavíral incestní svazky a jaké děti se narodily pokrevně spřízněným rodičům. Nakonec se vědcům podařilo prokázat jasnou souvislost. Generace, ve kterých byla nejčastější manželství mezi blízkými příbuznými, vedly k nejčastějším projevům habsburské čelisti v generacích následujících.

“I když se naše studie zabývá historickými osobnostmi, incestní svazky jsou v některých geografických regionech u určitých etnických nebo náboženských společností stále běžné. Takže je důležité prozkoumat jejich důsledky,” uvedl prof. Vilas.

“Habsburská dynastie slouží vědcům tak trochu jako lidská laboratoř, protože u ní byly incestní svazky velmi časté,” dodává.

Galerie