Před 1600 lety byly založeny Benátky

25. března 2021·Koktejl·Lenka Skrzeczkova·ČTK

Benátky (Foto: Shutterstock)

Romantickou atmosféru dodává tomuto italskému městu už samotná jeho poloha - na laguně u severního pobřeží Jaderského moře. Miliony turistů ale láká do Benátek i řada muzeí a památek, v čele se slavným náměstím svatého Marka a stejnojmennou bazilikou, projížďka gondolou, karneval s tisíciletou tradicí či mezinárodní filmový festival. Benátky, které byly podle legendy založeny 25. března 421 a nyní jsou památkou UNESCO, inspirovaly tisíce slavných umělců a světu daly například i jedinečné benátské sklo.

Město, rozkládající se na více než stovce ostrovů a ostrůvků spojených asi 400 mosty, založili lidé kmene Benetů či Venetů prchající před barbary v období stěhování národů kolem čtvrtého století. Strategická poloha města na pobřeží jaderského moře pomohla vybudovat ekonomicky sebevědomé město, které propojovalo Byzanci se zbytkem Středomoří a západní Evropou. Své obchodní zájmy Benátčané dokázali ochraňovat jak silným válečným loďstvem, tak obratnou diplomacií. Funkce diplomacie byla pro Benátky nesmírně důležitá, protože dokázali obratně kormidlovat mezi zájmy jak Byzantské říše, tak západních států v čele s Franky. Postupně se během středověku a renesance stal z Benátek bohatý a silný stát založený na patricijských základech s vlastními volenými orgány. V čele Benátek stál dóže (první zmínka o tomto postu je z roku 697).

Na vrcholu moci Benátky výrazně ekonomicky a politicky předčily regionální soupeře Janov a Pisu, což jim zajistilo neochvějné místo ve Středomoří. V tomto období se republika aktivně podílela na organizaci křížových výprav a dokázala čelit tlaku rostoucí Osmanské říše.

Během vrcholného období moci benátské republiky se město stalo významným centrem umění. V průběhu staletí v Benátkách působila řada známých umělců či osobností, mimo jiné slavní malíři Tizian, Tintoretto, Giorgione či Paolo Veronese. Narodilse zde též dramatik Carlo Goldoni, hudebník Antonio Vivaldi či dobrodruh Giacomo Casanova.

V 16. století, kdy se v důsledku osmanské hrozby obchodní cesty do Orientu přesunuly ze Středomoří do Atlantiku, začal pomalý hospodářský úpadek Benátek. V roce 1797 Benátskou republiku dobyl Napoleon Bonaparte a posléze se dostala do habsburského područí, než se v roce 1866 stala součástí sjednoceného Italského království.

Benátky jsou dodnes historickým, kulturním i administrativním centrem dnešní severoitalské oblasti Benátsko. Nachází se zde velký přístav a mezinárodní letiště. Od konce 80. let jsou Benátky jednou z nejnavštěvovanějších italských památek UNESCO, na jejímž seznamu jsou od roku 1987.

Hlavní finančním zdrojem města je turistický ruch. Za rok Benátky navštíví kolem 25 milionu turistů. Hlavními turistickými lákadly jsou kromě architektury a příjemného podnebí také benátský karneval, kde jsou k vidění tradiční masky, světově uznávaná přehlídka současného výtvarného umění – Biennale di Venezia, která se od roku 1885 koná každý lichý rok, nebo mezinárodní filmový festival založený v roce 1932, jehož hlavní cenou je “Zlatý lev svatého Marka” – cena, která se uděluje již od roku 1949.

Benátky jsou městem architektury. Vodní kanály, které křižují město ve všech směrech jsou překonány více než čtyřmi stovkami mostů a lemovány asi 15.000 domy všech tvarů a funkcí. Mezi nejvýznamnější architektonické památky Benátek patří most Ponte di Rialto, náměstí svatého Marka s bazilikou svatého Marka či Dóžecí palác, jenž byl sídlem Benátských dóžat v éře rozkvětu republiky.

Benátky se nacházejí v severovýchodní Itálii ležící na ostrovech mělké Benátské laguny. Město je administrativně rozděleno na šest částí. Počet obyvatel Benátek se pohybuje kolem 261.000.

Koktejl - další články