Vaši kočku ovlivňuje vaše povaha! Jak se promítne do jejího chování?

31. března 2019·Články·Barbora Pisingerová

Nová studie vědců z University of Lincoln a Nottingham Trent University ukazuje, že chování vaší kočky ve skutečnosti hodně vypovídá o vás samotných. Kočku totiž přímo ovlivňuje povaha jejího majitele. Jak se ve zvířatech odráží různé vlastnosti?

Výsledky nedávné studie naznačují, že stejně, jako povaha rodičů ovlivňuje osobnost dítěte, ovlivňuje i chování kočky charakter jejího chovatele. Vědci zkoumali více než 3 tisíce chovatelů koček převážně z území Velké Británie. Součástí výzkumu byla řada otázek zkoumajících osobnost chovatelů i chování, zdravotní stav a životní styl jejich mazlíčků.

Odborníci rozlišují v lidském charakteru hlavně pět základních oblastí. Patří sem neuroticita (způsob prožívání negativních emocí), otevřenost vůči novým zkušenostem (zvědavost, kreativita), svědomitost (prožívání zodpovědnosti, cílevědomost, sebekontrola) a přívětivost (přátelskost, extraverze, altruismus).

Studie ukázala, že vyšší skóre u neuroticismu u majitelů koček bylo spojeno s častějšími behaviorálními i zdravotními problémy domácích mazlíčků. Jejich kočky byly častěji agresivní, úzkostné, bojácné, trpěly na nemoci spojené se stresem, nadváhou nebo jinými zdravotními problémy.

Vliv páníčků však naštěstí není jen negativní. Naopak svědomití chovatelé měli kočky méně úzkostné a méně agresivní a méně samotářské.

“Mnoho páníčků považuje své mazlíčky za členy rodiny a vytváří si s nimi silné pouto. Není proto divu, že jsou zvířata ovlivněna tím, jak se k nim chováme a jak se o ně staráme, a že oba faktory vychází z osobnostních rozdílů lidí,” uvedla vědkyně Lauren Finka pro server Phys.org.

Obecně také platí, že se kočkám vedlo lépe v domácnostech přívětivějších majitelů, u lidí s vyššími hodnotami extraverze však kočky paradoxně bývaly více samotářské. “Většina chovatelů chce svým kočkám poskytnout tu nejlepší péči. Výsledky ukazují, jak naše osobnost může být důležitá pro dobro našich mazlíčků,”tvrdí Finka.

Články - další články