Umíte se správně hádat? Takhle hádku ukončíte vždy úspěšně

20. září 2021·Životní styl·Dominika Číčelová

Ilustrační foto (Shutterstock)

Žádný fungující vztah se neobejde bez nějaké té hádky. Vyříkávání si konfliktů upouští páru, člověk ze sebe dostane pocity a myšlenky, které by v sobě jinak dusil, a to napomůže k pročištění vzduchu ve vztahu. Těchto několik taktik, jak se správně pohádat, se opírá o fungující modul prověřený stovkami generací. Vyzkoušejte je a oba z konfliktu odejdete jako vítězové. Tyto praktické rady přináší magazín Elle.

Flooding

Když se hádáte, vaše mentální schopnosti se snižují a vy ztrácíte schopnost rozumně reagovat a vnímat obsah toho, co se vám ten druhý snaží sdělit. Automaticky se bráníte namísto toho, abyste se nad celou záležitostí racionálně zamysleli. Metodu, kterou doporučuje vztahový terapeut John Gottman nazýváme flooding. Spočívá ve schopnosti zamyšlení se nad celou hádkou. Tělo tak bude mít čas na to, aby se uklidnilo a navíc bude vidět, že se daný problém snažíte vyřešit.

Sidestep

Nejedná se o tupé ustoupení, aby měl člověk (chlap) klid. Jde o skutečnou snahu ukončit hádku usmířením, ale zároveň se podívat na věc z druhého úhlu pohledu. Pokud se jen rozhodnete pro klid a ne pro pravdu, nedá se to považovat za správné ukončení sporu. Během hysterické hádky kvůli maličkosti použijte kouzelnou formuli: “Možná máš pravdu” a skutečně se snažte podívat se na to očima toho druhého.

Dotek

Když se s partnerem či partnerkou hádáme, rozhodně nás ani nenapadne se toho druhého nějak něžně a láskyplně dotknout. To je ale právě chyba. Jak jinak ukázat jemu i sobě, že i přes to, že se nyní v afektu hádáme, jsme to pořád my dva a nic to na našich vzájemných citech nezmění? Jen ten účelný dotek musí nastat přirozeně a ve správný moment.

Conflistus

Z tohoto označení vychází slovo konflikt a s tím je spojena další možnost pro ukončení hádky. Ukončení, ale ne vyřešení. Pokud se totiž hádáte ohledně názorového rozchodu, nejlepším možným řešením je smířit se s tím, že se v této záležitosti zkrátka neshodnete a každý bude mít stále jiný názor. Přestože máte v něčem odlišný názor, neznamená, že nemůžete najít kompromisy, které vám umožní tento fakt přijmout.

Životní styl - další články