V loňském roce vzrostla spotřeba alkoholu, je nejvyšší za tři roky. Pijí častěji muži, vítězí pivo

11. června 2021·Životní styl·Barbora Turková

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

Pití v loňském roce klidně i každý den či obden. To ukázala nejnovější studie. Výrazně vzrostla také odhadovaná průměrná roční spotřeba. Ta bylo osm litrů čistého alkoholu, po odečtení abstinentů dokonce až 9,5 litrů. Spotřeba alkoholu na hlavu byla loni nejvyšší za tři roky.

Může za zvýšenou konzumaci alkoholu koronavirová krize? Je to možné. Zhruba pětina dotazovaných (19,8%) uvedla, že pije každý den nebo obden. To je o 2,4 % více než v roce 2019. Častěji také pijí muži, celých 29 %, u žen je to 11 %. Ukázal to národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v ČR v roce 2020, jehož výsledky zveřejnil Státní zdravotní ústav.

Frekvence pití alkoholu se od předchozích let lišila zejména v nárůstu výskytu velmi časté konzumace alkoholu denně nebo téměř denně, a to jak u mužů, tak u žen,“ uvedli autoři výzkumu. „Lze s velkou mírou jistotu usuzovat, že zvýšená zdravotní, sociální a ekonomická rizika vyplývající z nadměrné konzumace alkoholu se týká pětiny české dospělé populace,“ uvádí primář adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha Petra Popava. Podle něj je nárůst alarmující hlavně v kontextu nízké dostupnosti odborné péče v ČR.

Vyhrává pivo, pak následuje víno

Je nutné poukázat na skutečnost, že se dosud nepodařilo v české společnosti uvést do života účinnou strategii na snížení škod působených nadměrným pitím,“ uvedla jeden z autorů průzkumu Ladislav Csémy z Národního ústavu pro duševní zdraví. Česko je podle něj v posledních deseti letech z hlediska spotřeby alkoholu na obyvatele řazeno mezi země s vysokou spotřebou.

Asi nikoho nepřekvapí, že nejrozšířenějším alkoholem v Česku je pivo. 57 % mužů ho pije alespoň jednou týdně či častěji. Pivo celkově pila více než třetina respondentů. Ženy preferují spíše víno, týdně a častěji ho konzumuje necelá čtvrtina.

Muži ve srovnání se ženami mají více než dvojnásobnou spotřebu, na jednoho muže loni připadlo více než 13 litrů čistého alkoholu, na ženu necelých šest. Spotřeba alkoholu na hlavu byla loni nejvyšší za poslední tři roky a celkově má podle autorů v tomto výzkumu od roku 2014 stoupající tendenci. Za rizikové se považuje denní příjem 40 až 60 gramů alkoholu pro muže, což jsou asi tři piva či vína denně, a 20 až 40 gramů pro ženy, tedy dvě piva či vína.

Může za to pandemie?

Častá nadměrná konzumace alkoholu je podle odborníků ukazatelem, že dotyčný má problém s alkoholem a může také vést k možným úrazům, dopravním nehodám či násilnému chování. Podle odborníků může mít vyšší spotřeba alkoholu souvislost s epidemií covid-19. „Osobně se domnívám, že zvýšená spotřeba souvisí s restrikcemi na epidemie. Tedy že jde o součást vyrovnávací strategie části populace na stres v době pandemie,“ míní Csémy.

Lidé se podle něj snažili vyrovnat se strachem z nemocí, obavami ze ztráty práce, ekonomickou nejistou či omezením sociálních kontaktů. Odborníci také upozorňují na souvislost mezi konzumací alkoholu a kouřením. Ve skupině se škodlivou spotřebou alkoholu bylo skoro 46 % kuřáků, mezi umírněnými konzumenty asi 21 %. SZÚ dělá výzkum každoročně, loni se ho zúčastnilo 1769 respondentů a jedná se o vzorek populace ve věku nad 15 let.

Životní styl - další články