Češi jsou tolerantní národ. Bojí se ale migrantů a teroristického útoku, ukázal průzkum

Češi jsou v mnoha ohledech velice tolerantní. Nevadilo by jim mít za souseda Roma nebo Vietnamce, schvalují instituci registrovaného partnerství. Více jak polovina z nich ale někdy byla svědkem diskriminace. Pojem migrace je v české společnosti vnímán negativně, lidé se bojí teroristického útoku (48 % dotázaných) a nelegální migranty by odmítali i za případného použití násilí (72 % respondentů). Méně tolerantní jsou Češi na trhu práce, 56 % z nich zastává názor, že český občan by měl mít při žádosti o práci přednost před osobou jiného etnika. Vyplývá to z aktuálního průzkumu projektu Absolut Tolerance, který zpracovala agentura Rondo Data.

Více jak polovina Čechů byla někdy svědkem diskriminace

„Většině oslovených by nevadilo, kdyby byl jejich soused jiné etnické příslušnosti, například Rom nebo Vietnamec (rozhodně nevadilo uvedlo 23 %, spíše nevadilo 47 % respondentů), nebo kdyby to byl jejich spolupracovník (rozhodně nevadilo 33 %, spíše nevadilo 48 % respondentů),“ říká Dagmar Rychterová za projekt Absolut Tolerance, u jehož příležitosti byl průzkum realizován.

Čechům také nevadí, pokud by jim jejich dítě oznámilo, že chce uzavřít sňatek s osobou jiného etnika, přáli by mu štěstí (42 %), menšímu procentu by to vadilo, ale jeho rozhodnutí by tolerovali (41 %) a dalším by to vadilo a snažili by se mu to rozmluvit (17 %).

Valná většina z nich také podporuje inkluzivní vzdělávání dětí jiného etnika v českých školách. Ty by se dle jejich názoru měly vzdělávat ve společné třídě s českými dětmi bez rozdílu (83 %). Tolerantní jsou Češi i co se týče náboženského vyznání, u kterého by měl mít každý možnost svobodné volby (77 %). Navzdory těmto výsledkům však bylo 51 % respondentů někdy svědkem diskriminace, ať už na základě barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, věku nebo politických názorů.

Češi jsou pro adopci homosexuálními páry

Podle výzkumu jsou Češi tolerantní i co se týče jiné odlišné sexuální orientace. Více jak polovině z nich by nevadilo, kdyby jim jejich dítě oznámilo, že je homosexuál (64 %). Podobné procento si také myslí, že by měl mít pár stejného pohlaví možnost adoptovat a vychovávat dítě (65 %).

Instituci registrovaného partnerství u homosexuálních párů schvaluje 59 % Čechů, další by souhlasili, ale bez možnosti svatby v kostele (23 %), a 18 % s ní nesouhlasí. S lidmi, kteří jsou homosexuální, vychází dotázaní úplně stejně, jako s ostatními (82 %). Menšina vychází lépe s heterosexuály (9 %) a nemůže homosexuály vystát (4 %). Někteří však s homosexuály vychází lépe než s heterosexuály (5 %).

Čech by měl mít před občanem jiného etnika přednost na trhu práce

„Tolerance u české populace naopak chybí v souvislosti s pracovním trhem. Češi se bojí, že jim občané jiného etnika budou brát práci. Z toho důvodu si myslí, že by měl mít občan České republiky na trhu práce přednost před osobou jiného etnika (56 %),“ říká Tomáš Kučera, z  Rondo Data. Zaměstnavatel by tak měl při výběrovém řízení upřednostnit Čecha, i když by jeho schopnosti a kvality byly nižší.

Polovina Čechů se obává teroristického útoku

Češi mají z fenoménu migrace strach. Vnímají ho negativně a bojí se zejména o svoji bezpečnost a bezpečnost svých dětí (44 %). Dále se obávají, že v Evropě zavládne vláda Islámu (24 %).

Velká část lidí však pojem vnímá neutrálně (22 %) a nemají ho spojený s negativními ani pozitivními emocemi. Se strachem z migrace je spojená i obava z nelegálních migrantů a teroristického útoku v České republice. Češi si myslí, že nelegální migranty by měl stát odmítat i za případného použití násilí (72 %), teroristického útoku v České republice se bojí 48 % dotázaných.

Průzkum na vzorku 2 000 respondentů ve věku 18-65 let realizovala pro projekt Absolut Tolerance společnost Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného mínění a výzkumy trhu.

Kompletní výsledky průzkumu Absolut Tolerance

Vadilo by Vám, kdyby byl Váš soused jiné etnické příslušnosti? (Vietnamec, Rom…)

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
9,44 % 20,92 % 46,67 % 22,97 %

 Vadilo by Vám, kdyby byl Váš spolupracovník jiné etnické příslušnosti? (Vietnamec, Rom…)

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
5,93 % 12,38 % 48,40 % 33,30 %

Vaše dítě by Vám oznámilo, že chce uzavřít sňatek s osobou jiné etnické příslušnosti. Jak byste reagoval/a?

Vadilo by mi to, snažil/a bych se mu to rozmluvit Vadilo by mi to, ale jeho rozhodnutí bych toleroval/a Nevadilo by mi to, přál/a bych mu štěstí
17,25 % 40,59 % 42,16 %

Jaký máte názor na inkluzivní (společné) vzdělávání dětí jiného etnika?

Jsem pro, děti žijící v Česku by se měly vzdělávat ve společné třídě bez rozdílu Jsem proti, děti jiného etnika by se měly vzdělávat v oddělených třídách
82,80 % 17,20 %

Měl by mít občan ČR na trhu práce přednost před osobou jiného etnika?

ANO NE
56,48 % 43,52 %

Myslíte, že jsou v ČR na současném trhu práce osoby jiného etnika

Diskriminovány Zvýhodňovány Necítím žádný rozdíl v diskriminaci či zvýhodňování
15,52 % 30,31 % 54,28 %

Vaše dítě by Vám oznámilo, že je homosexuálního sexuálního zaměření, vadilo by Vám to?

ANO NE
35,61 % 64,39 %

Měl by mít pár stejného pohlaví možnost adoptovat a vychovávat dítě?

ANO NE
65,23 % 34,77 %

Schvalujete instituci registrovaného partnerství u homosexuálních párů?

Ano Ano, ale bez možnosti svatby v kostele Ne
59,05 % 22,86 % 18,09 %

Jak vycházíte s osobami, o kterých víte, že jsou homosexuálové?

Úplně stejně, jak s ostatními Ne moc dobře, lépe vycházím s heterosexuály S homosexuály nevycházím dobře vůbec, nemohu je vystát S homosexuály vycházím lépe než s heterosexuály
82,38 % 8,65 % 4,20 % 4,77 %

Myslíte si, že by lidí v ČR měli mít možnost svobodné volby náboženského vyznání?

Ano Ne Nevím
77,29 % 4,77 % 17,93 %

Byl/a jste někdy svědkem diskriminace? (na základě barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, věku, politických názorů…)

Ano Ne Nevím
51,49 % 28,11 % 20,40 %

Myslíte si, že by měl stát v rámci bezpečnosti monitorovat náboženské a politické vyznání občanů?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím
14,89 % 24,12 % 23,28 % 10,91 % 26,80 %

Obáváte se teroristického útoku v ČR?

Ano Ne Nevím
47,93 % 32,04 % 20,03 %

Jak vnímáte pojem „migrace“?

Pozitivně, myslím, že je dobré mixovat kultury pro naše obohacení Pozitivně, Evropa vymírá a potřebujeme migranty pro zajištění málo atraktivních pozic nebo pozic, kde chybí odborníci (uklízeči, manuální, pomocné a dělnické práce, lékaři..) Negativně, bojím se zejména o svoji bezpečnost a bezpečnost mých dětí
3,72 % 4,61 % 44,05 %
Negativně, bojím se, že v Evropě zavládne vláda Islámu Negativně, nejvíce se bojím, že mi migranti seberou práci Neutrálně, ani pozitivně, ani negativně
23,86 % 1,84 % 21,92 %

Mělo by Česko odmítat nelegální migranty i za případného použití násilí?

ANO NE
71,89 % 28,11 %