Jana Nováčková: Doporučovala bych nedávat škole takovou hodnotu, jakou jí mnozí rodiče přisuzují. Škola není centrem dětství

21. března 2021·Konečně pátek·Barbora Pisingerová

Zdroj: archiv Jany Nováčkové

"Doporučovala bych nedávat škole až takovou hodnotu, jakou jí rodiče často přisuzují. Život dítěte je mnohem pestřejší a to, co se má naučit v dětství, sociální dovednosti, osvojit si různé hodnoty, to jsou daleko podstatnější cíle, než naučit se nějaké informace, které po dětech škola vyžaduje. Myslím si, že současná doba online výuky odhalila především to, že je spousta nesmyslů, které se ty děti mají učit. Škola není centrem dětství, daleko důležitější je rozvíjení sebehodnoty a sebeúcty," uvedla v rozhovoru s Ondrou Kubalou v pořadu Konečně pátek psycholožka, která se zabývá výchovou dětí a jejich vzděláváním, a spoluautorka knihy Respektovat a být respektován Jana Nováčková.

Záznam rozhovoru

Další epizody pořadu Konečně pátek