Hádali jste se s partnerem? Dejte si pauzu, radí odborníci

Nucené soužití v době karantény vyostřilo konflikty mezi partnery. Pár však potřebuje nalézt rovnováhu a vzájemné porozumění. Hádali jste se příliš s partnerem? Udělejte si pauzu, píše italský deník La Repubblica.

Mnohé páry trávily vzhledem k izolaci od okolí příliš mnoho času společně a některé vztahy tak byly podrobeny těžké zkoušce. Přišly nevyhnutelné chvíle tlaku, které vyplynuly z týdnů domácí izolace, jež měla zabránit šíření koronaviru.

Úzkost a nejistota vyplývající z celkové situace mohou být u partnerů, kteří jsou už nějakým způsobem v krizi, přenášeny na toho druhého, mohou být záminkou nebo podnětem k tomu, abychom se v diskusi s ním zbavili nahromaděného stresu.

Důležité je naslouchat

Co tedy můžeme dělat? Výzkumy naznačují, že partneři, když se snaží čelit stresu, usilují často spíše o vyřešení vlastního problému, než aby naslouchali emocím toho druhého. Když jde ve sporu o důležitou věc, pak je emotivní napětí tak vysoké, že brání nalézt řešení.

Nejde však ani tak o to, aby byl problém vyřešen, ale spíše o to, abychom partnerovi naslouchali. Otázky klademe jen proto, abychom prohloubili vlastní porozumění vůči partnerovi a projevili empatii. To znamená pochopit city toho druhého, uznat je a přiznat mu důstojnost.

To vše pomáhá snížit stres a vyslechnout toho druhého s jeho strachem a nejistotou a neodsuzovat ho. Naslouchání a snaha o pochopení mohou mít na partnera velký vliv, mohou posílit důvěru ve vztah. Partner se tak cítí být vyslyšen a ve chvílích stresu vzniká pojítko s druhým a vztah se upevňuje.

Když přijde zvýšený hlas

Začínáte diskusi, objevují se malé neshody, zvyšuje se hlas a právě v těchto chvílích je třeba dát si pauzu, aby se napětí snížilo. Není to snadné, většinou pokračujeme v diskusi, abychom druhého přesvědčili a vyřešili údajný problém. Vzniká tak napětí, které roste v nekonečné spirále.

Musíme být schopni zastavit se, zmizet partnerovi na chvilku z očí a zabývat se něčím, co nás uklidňuje, co nám pomáhá odejít z “boje”. Teprve až napětí klesne, můžeme se vrátit k diskusi, snažit se nezvyšovat opět napětí, zachovat si v diskusi jasnou hlavu.

To nám může pomoci partnerovi naslouchat. A je třeba rovněž přihlížet k fyziologickému aspektu konverzace: když se pustíme do diskuse, srdeční frekvence přesáhne 100 úderů za minutu. To vytváří stav pohotovosti, který nastává v situaci nebezpečí. Základní reakce na to je útok nebo únik a ani jedna z těchto možností nepomáhá v tom, abychom skutečně naslouchali. Proto je nejlepší udělat si pauzu.