Může vášnivý vztah přejít ve stabilní manželství? Důležité je sebeovládání

Silná touha, snaha vlastnit toho druhého... Takové jsou příznaky toho, že se vás zmocnila vášeň zamilovanosti. Přežije to ale vaše láska a vy sami? ptá se francouzský deník Le Figaro. Tristan a Isolda, Romeo a Julie... Tito romantičtí hrdinové podlehli vášnivému vzplanutí a zaplatili za to vysokou cenu. Je však pár, který se vášnivě miluje, odsouzen k nezdaru?

Vášeň zahrnuje všechny příznaky závislosti na drogách. První charakteristikou tohoto typu vztahu je velmi silná sexuální přitažlivost, která se projevuje mezi dvěma osobami. Je to rovněž pár, který stále potřebuje být nejen ve fyzickém kontaktu, ale i v kontaktu prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Vztah bývá dramatický, s emotivními výšinami i pády a napjatými situacemi. Zkrátka jde o osoby, které nemohou jedna bez druhé žít.


Někteří lidé inklinují k vášni více než jiní.
Více než jiné je přitahuje sexualita, protože vášeň je velmi silně spojena se sexem. Vášeň lze prožívat v každém věku, pokud je člověk emotivně “čerstvý”. Jak ovšem stárneme, stává se vášeň méně prožívanou, protože již víme, co děláme. V šedesáti o vztahu více uvažujeme, zatímco ve dvaceti je vášeň prudší a ničivější.

Vášeň se však liší od lásky. Vášeň můžeme pociťovat, aniž bychom milovali. Skutečná láska spočívá v tom, že tomu druhému přejeme jen to nejlepší, zatímco vášeň znamená často utrpení. Trpět však nemusíme, jestliže si uvědomíme, odkud vášeň pochází.

Velmi často je vášeň způsobena reaktivací některých starých ran nebo věcí, které je třeba završit. Jakmile to pochopíme, můžeme vášnivé vzplanutí prožívat bez utrpení. Vyžaduje to však schopnost ovládat emoce, která při vášni může chybět.

Riziko, že budeme trpět, tady je stále, zvláště máme-li podezření, že partner touží po někom jiném. To vede k utrpení, ale také to posiluje intenzitu vášně.

Jak můžeme poznat, že vášeň, kterou prožíváme, je destruktivní? Vášnivý vztah je destruktivní, jestliže pro něj obětujeme celý svůj život. Existují neklamné známky takového stavu: zhoršuje se zdraví, přátelé jsou zanedbáváni, na osobní zájmy se zapomíná, upadáme do kritické finanční situace a zasaženo je i naše zaměstnání, neboť se mu již tolik nevěnujeme. Dobré je, aby okolí takového člověka na tento stav upozornilo, protože osoba, kterou stravuje vášeň, kolem sebe nevidí.

Vášnivé vzplanutí však nemusí být pro manželství tak špatné, protože s sebou nese silné emoce a hluboký zájem o partnera. Vše, co vzbuzuje naše emoce, nám umožňuje růst: vášeň nám může pomáhat chápat mnohé věci týkající se nás samotných. Pár, který se vytváří z vášnivého vzplanutí, může být vynikajícím životním vztahem, jestliže jsou manželé schopni svou vášeň ovládat a nalézat klidné chvíle vzdálené od obvyklého bouření citů.

Láska prochází vývojovými stádii. Počátky jsou mimořádně intenzivní, ale nakonec se vztah uklidní, zvláště tam, kde je trvalý. Nejintenzivnější fáze je pomíjivá: trvá několik měsíců, u někoho několik let. Pak nastává zhruba tříleté období, kdy pár prochází zkouškou, protože nejintenzivnější vášeň se již uklidnila.