Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Máme pro vás přehled podmínek pro vstup do oblíbených destinací

22. června 2021·Zprávy·Lenka Skrzeczkova

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

Prázdniny jsou doslova za rohem a s nimi se mnoho Čechů bude chtít vydat na dovolenou k moři. Protipandemická opatření se napříč zeměmi postupně rozvolňují. Přesto pro cestování nějaká pravidla zůstanou. Jaké podmínky pro vstup budeme muset splnit, pokud plánujeme dovolenou v oblíbených a Čechy často navštěvovaných dovolenkových destinacích? Podívejte se!

Chorvatsko

Na Jadran je doporučeno turistům dopředu vyplnit formulář, který je oproti mnoha zemím i v českém jazyce. Po vyplnění vám přijde potvrzení o nahlášení cesty a všechny potřebné informace pro pobyt na území Chorvatska.

Ke vstupu do země vám nově postačí platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Nic dalšího nepotřebujete. Jen se klade důraz na dodržování podmínek na místě v podobě nošení roušek.

Při návratu do České republiky (ČR) musí cestovatelé před vstupem na naše území na PCR nebo antigenní test, a to jen v případě, pokud se vrací veřejnou dopravou (letadlem, vlakem nebo autobusem). Pokud jedete autem, PCR test musíte podstoupit nejpozději pět dní po návratu. Výjimku mají očkovaní. Ti nepodstupují žádné testy, jen jim zůstává povinnost prokázat se národním certifikátem a vyplnit příjezdový formulář.

Řecko

Nejpozději den před odletem do Řecka musí cestující vyplnit oficiální elektronický formulář Passenger Locator Form (PLF), který je v angličtině. Zde musíte uvést plánované pobyty, přesuny, kontakty v Řecku a kontaktní osobu pro případ onemocnění. Pokud vše vyplníte správně, obdržíte elektronický individuální QR kód, kterým se musíte prokázat při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Bez tohoto kódu nebudete vpuštěni do letadla, vlaku či autobusu a můžete dostat pokutu ve výši 500 eur.

Při vstupu do země se musí všichni cestující starší 12 let prokázat buď dokladem o očkování (nejméně 14 dní po ukončení), potvrzením o prodělání covid-19 nebo negativním PCR testem (provedeném nejdéle 72 hodin) či antigenním testem (RAT, provedeném maximálně 48 hodin před překročením hranice). Mimo to mohou být turisté namátkově testovaní na covid-19. Pokud test odmítnou podstoupit, hrozí jim odepření vstupu na území Řecka.

Při návratu do ČR očkovaným osobám stačí se prokázat národním certifikátem o provedeném očkování proti covid-19. To stejné u osob, u kterých uplynulo 22 dní po aplikaci první dávky očkování. Těm, kteří covid prodělali, postačí certifikát či lékařské potvrzení v anglickém jazyce. Ostatní osoby, pokud se budou vracet veřejnou dopravou, musí před návratem podstoupit antigenní test nebo PCR test. Jinak jim přeprava nebude umožněna. Pro všechny turisty pak platí povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Španělsko

Do Španělska musíte splnit tyto podmínky: mít buď potvrzení o kompletním očkování (14 dní od poslední dávky), o prodělaném onemocnění covid-19 nebo negativní PCR či antigenní test (nesmí být starší než 48 hodin). Při připlutí i příletu bude každý cestující podroben měření teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole.

Všichni cestující musí vyplnit elektronický příjezdový formulář. Po odeslání (ne dříve než 48 hodin před cestou) obdržíte QR kód. Při pozemní dopravě není nutné formulář vyplňovat.

Španělsko se aktuálně řadí mezi červené země, tj. země s vysokým rizikem nákazy. Očkovaným osobám, které se vrací do Česka, stačí vyplnit pouze příjezdový formulář a prokázat se národním certifikátem. Lidem, kteří covid prodělali, bude k příjezdovému formuláři stačit lékařské potvrzení v angličtině. Ostatní cestující musí kromě vyplněného formuláře mít před odjezdem ze země negativní antigenní nebo PCR test. Také po návratu se musí do pěti dnů podrobit PCR testu a do jeho výsledku být v samoizolaci. Totéž platí pro cestovatele, kteří koronavirus prodělali.

Pokud se vracíte individuální dopravou, není potřeba před cestou disponovat negativním testem, ale musíte na něj jít nejpozději pátý den po příjezdu do Česka.

Itálie

Pro vstup do Itálie musíte splnit tři podmínky: test (negativní PCR či antigenní, ani jeden nesmí být starší než 48 hodin), vyplnit digitální elektronický certifikát (dPLF) a nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL. Pro očkované ani pro osoby, které již covid prodělaly, země žádné výjimky nezavedla.

Po příjezdu do země se musíte nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL. Své ASL najdete tak, že do Google vyhledavače napíšete ASL a místo, kde jste se ubytovali. Můžete se nahlásit telefonicky nebo e-mailem. Pokud se na linku nedovoláte, prokážete se neuskutečněným hovorem v telefonním seznamu. Některé regiony již zavedly i online formuláře.

Při návratu do ČR se očkovaní prokazují národním certifikátem a vyplňují příjezdový formulář. Turisté, kteří prodělali covid, musí kromě příjezdového formuláře předložit lékařské potvrzení v angličtině. Ostatní cestovatelé, pokud se chtějí vrátit veřejnou dopravou, mimo formulář musí před návratem podstoupit také antigenní nebo PCR test. V případě individuální dopravy má český občan povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test nejpozději 5 den po návratu do vlasti.

Bulharsko

Velmi snadné to budou mít ti, kteří se chystají do Bulharska. Země po vás nevyžaduje nic. Pouze musíte mít platný cestovní doklad.

Návrat do Česka už tak snadný není. Očkované osoby se prokazují národním certifikátem. Osoby, které covid prodělaly, předloží certifikát o prodělaném onemocnění. Ostatní cestující musí při návratu do ČR veřejnou dopravou mít negativní výsledek antigenního nebo PCR testu. Všichni vyplňují příjezdový formulář.

Rakousko

Do Rakouska mohou turisté z ČR za podmínky předložení certifikátu o “bezinfekčnosti” v předepsané podobě o negativním testu, očkování nebo uzdravení z onemocnění covid-19.

Rakousko uznává očkování již po první dávce vakcíny, od které uplynulo nejméně 22 dnů. Pokud nejste očkování, musíte předložit doklad o negativním výsledku antigenního (ne starší než 48 hodin) nebo PCR testu (ne starší než 72 hodin od okamžiku odběru). U osob, které onemocnění prodělaly v posledních šesti měsících, postačí lékařský certifikát v anglickém jazyce.

Pro návrat do vlasti očkovaní předkládají národní certifikát o provedeném očkování. Osoby s prodělaným covidem se prokážou lékařským potvrzením a ostatní, kteří se vrací do ČR veřejnou dopravou, musí disponovat buď antigenním nebo PCR testem. Všichni cestovatelé pak musí mít vyplněný příjezdový formulář.

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test ani osvědčení o očkování, pokud průjezd proběhne bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Slovensko

Naši východní sousedé uznávají doklad o očkování, o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu. Také se uznává potvrzení o překonání onemocnění v období posledních 180 dnů. Výjimku mají děti do 18 let, na ně se nevztahuje povinnost bezinfekčnosti. Povinná je pro všechny turisty před cestou elektronická registrace skrze formulář ehranice.

Při návratu do Česka očkovaní musí mít s sebou národní certifikát o očkování. Osoby, které koronavirus prodělaly, musí mít certifikát o prodělaném onemocnění. Ostatní cestovatelé, pokud se vrací veřejnou dopravou, musí disponovat potvrzením o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR, jinak jim dopravce neumožní přepravu. Všichni,kromě dětí do šesti let, musí vyplnit příjezdový formulář.

Zprávy - další články